Oktatói Hálózat

Gyáva népnek nincs hazája

Print Friendly, PDF & Email

Deák Dániel egyetemi tanár 

Beszéd a „Gyáva népnek nincs hazája” rendezvényen, Budapest, Kossuth tér, június 25. 

Kedves barátaim! 

Mi, akik ma este eljöttünk ide, hogy megmutassuk az összefogás erejét, érezzük, sőt tudjuk, hogy a velünk élő Petőfi súg nekünk. A költő szerint ezt olvassák felőlünk: 

„Élt egy nép a Tisza táján,
Századokig, lomhán, gyáván.” –
Oh hazám, mikor fogsz ismét 
Tenni egy sugárt, egy kis fényt 
Megrozsdásodott nevedre? 
Mikor ébredsz önérzetre? 

Magyarországon ma veszélyes időket élünk. Ami fölsejlik előttünk, még nem diktatúra, de már nem is szolid polgári demokrácia. Az államhatalom szokatlan mértékben hatolt be az élet minden területére, a civil szféra és a szakmai szervezetek túlélésért küzdenek. Az egymással versengő politikai értékek helyett egyre szélesebb körben válik elfogadottá az uralkodó véleményhez való elvtelen igazodás.

A felsőoktatás a felelősen és kritikusan gondolkodó emberfők műhelye és utánpótlásának forrása. Mára veszélybe kerültek szabadon gondolkodó alkotóműhelyek, nagyra becsült iskolateremtők és iskoláik, maga az egyetem. Az egyetem védelme a demokrácia védelme.  El a kezekkel az egyetemektől! El a kezekkel a demokráciától!

Az állami támogatás drámai csökkenése miatt a magyar felsőoktatás 2013-ra a működőképesség határára jutott. A kormány előbb az önfenntartó felsőoktatás képtelen ötletével állt elő, majd meghirdette azt a lehetőséget, hogy visszafolyat forrásokat a különalkura és öncsonkításra kész intézményeknek. Magyarországon ma a féktelen központosításnak vagyunk tanúi. Túlteng a bürokrácia, az adminisztratív kényszer. Ennek áldozatai nemcsak a települési önkormányzatok, vagy az iskolák és kórházak, hanem az egyetemek is. Tévhitek és előítéletek tombolnak, akadálytalanul terjednek a hazugságok túlképzésről és diplomás munkanélküliségről. Eközben hiányzik a kormányzati jövőkép, a kiszámítható szabályozási környezet.

Megkérdezhetjük: miért az esztelen központosítás? Mi az oka egyetemeink falhoz állításának? Csak annyi, hogy rossz helyre az állam nem tesz pénzt? Vagy e téren is kiütközik a mély bizalmi válság? Mondjuk ki: a kormány egyebek mellett felsőoktatás-politikájában is a szakmai szempontokat felülíró politikai megfontolásokat részesíti előnyben. Az utóbbi hónapok intézkedéseivel elitcserét készít elő.

A kormány az államhatalmat arra használja föl, hogy a középosztály kiválasztott csoportjait helyzetbe hozza, a megbízhatatlanokat pedig, vagy csak azokat, akik nem lelkesednek elég hangosan, leszalámizza. Ez megy végbe ijesztő gyorsasággal a gazdaságban, a kultúrában, a művészvilágban, és most az egyetemek vannak soron. A tét az, hogy talpon maradhat-e a kritikus, független értelmiség. Kérjük a demokratikus közvélemény támogatását ahhoz, hogy megvédjük az egyetemeinket. Adjatok, hogy mi is adhassunk! Védjük meg együtt a demokratikus jövőt!

Mit kellene tenni? Lehet, hogy Magyarország jobban teljesít. A baj csak az, hogy erről a magyar egyetemeket elfelejtették értesíteni. Nem lehet képes szakmailag megalapozott és igazságos értékelésre egy mindentudó központi tervező. Ehelyett önkormányzatiság és alulról építkezés szükséges.

A fentiek miatt követeljük:

  • Először: Az állam állítsa le a forráskivonást, és ellentételezze az elmúlt három év elvonásait.
  • Másodszor: A kormány haladéktalanul kezdjen demokratikus, érdemi, tervszerű és átfogó egyeztetést az egyetemi polgárok közösségével időszerű felsőoktatás-politikai kérdésekben.
  • Harmadszor: A kormány végre hagyjon fel azzal, hogy a felsőoktatással kapcsolatban tartalmi kérdéseket befolyásoló, előítéletes kijelentéseket tegyen.

Mit kíván az egyetemi polgár?

  • A helyi döntés lehetőségét és önkormányzatot!
  • Kiszámítható és átlátható irányítást!
  • Stabil és minőség-orientált pénzellátást!
  • Független minőségértékelést!
  • Méltányosságot a rászorulóknak, az esélykülönbségek hatásos és intézményes csökkentését!

Mi, egyetemi oktatók nem lennénk, ha nem lennének hallgatóink, akik a jövő zálogát jelentik. Milyenek is Petőfi koszorúi, amelyeket a hivatalosságok hordoznak? Babits megadja a választ:

Óh vannak koszorúk, keményebbek, mint a
deszkák, súlyosabbak, mint hantjai kint a
hideg temetőnek!…
Kelj, magyar ifjúság, tépd le a virágot,
melyet eszméinek ellensége rádob
emlékére – kőnek!
Kelj, magyar ifjúság, légy te virág magad!
Nem drótos füzérbe görbítve – légy szabad
virág szabad földön!

________________________________

Háttér-információ:

GYÁVA NÉPNEK NINCS HAZÁJA!

A félelem országában élünk! Hagyjuk, hogy a maffiafőnök azt tegyen velünk, amit akar. Elveszi a pénzünket, iskoláinkat, köztársaságunkat, elüldözi fiataljainkat.

Tűri a cigányok, zsidók üldözését, saját sajtójában az ellenük irányuló uszítást. Ha úgy tartja kedve, buzizik.

Sunyi módszerekkel lenyúlja a médiát. Ajándék színházat juttat a náciknak. Lehetetlenné teszi a szakszervezeteket, elveszi alapvető demokratikus jogunkat a sztrájkhoz. A kiéheztetett pedagógusokat hivatásrendi szervezetbe kényszeríti. Kivérezteti a felsőoktatást, nemtandíjjal és nemmegszorításokkal megnehezíti a hozzáférést.

Milliók éheznek, és milliók élnek egzisztenciális félelemben!

Mert hagytuk, hogy megfélemlítsenek?

Mert hagytuk, hogy megosszanak?

EBBŐL ELÉG VOLT! 

Civilek, demokratikus pártok, fogjunk össze!

Nem vagyunk gyávák!

A Nemzeti Gödrök Kormánya az Erzsébet téri után egy újabb gödörrel ajándékozta meg a fővárost a Kossuth téren. A tér jelenlegi állapota híven szimbolizálja mindazt a rombolást, amit a Fidesz három év alatt véghezvitt, az első köztársasági elnök szobrának eltávolítása a köztársaság lerombolását, Tisza István szobrának tervezett fölállítása a demokrácia lebontását, a '44-es állapotok helyreállítása a Horthy-rendszerrel vállalt kontinuitást. Nem tűrjük tovább a dúlást, az önkényt és a megaláztatást! Jövőre helyreállítjuk a köztársaságot, a demokráciát, az antifasiszta közmegegyezést, és ezt a Kossuth tér arculata is ki fogja fejezni.

Találkozunk június 25-én 19,30 órakor Nagy Imre szobránál (Vértanúk tere)!

Gyülekezés: 19 órától.

A tüntetés szervezői (ideiglenes) 

A Radnóti díjjal kitüntetett Tolerancia Facebook-csoport

Demokratikus Koalíció (DK)

Demokratikus Polgári Ellenzék Facebook-csoport

Egymillióan a Demokráciáért Egyesület

Hálózat a Tanszabadságért (HAT)

Hét Olajfa Egyesület

Liberális Párt

Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége (MEASZ)

Magyar Szocialista Párt (MSZP)

Nagy Imre Társaság Budapesti Szervezete

Nemzeti Roma Összefogás

Polgárjogi Mozgalom a Köztársaságért

Tiszta Kezek Mozgalom

 

Beszédet mondanak:

Balogh Artúr, Magyar Szocialista Párt Roma-tagozat

Bősz Anett, Liberálisok

Chinkán Kornélia, Nemzeti Roma Összefogás

Hanti Vilmos, Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége (MEASZ)

Horváth Aladár, Polgárjogi Mozgalom a Köztársaságért;

Horváth Csaba, MSZP

Nagy Navarró Balázs, Tiszta Kezek Mozgalom;

Varjú László, Demokratikus Koalíció (DK)

Veres Dávid, Nagy Imre Társaság Budapesti Szervezete

Zoltai Andrea, Tolerancia Facebook-csoport 

 

gyavanepnek130625

Vélemény, hozzászólás?