Hírek a felsőoktatásról kategóriaarchívum

Ajánlott olvasmányok

thinking2

Mi lesz veled, egyetem?

Az Oktatói Hálózat Mi lesz veled, értelmiség? című vitasorozata az elmúlt tanévben néhány veszélyeztetett értelmiségi szakma helyzetét tekintette át.

A Filozófusvita, a Történészvita, a Közgazdászvita, a Jogászvita és a Pedagógusvita után az őszi félévben az egyetemek helyzetét tűzzük napirendre. Első vitánkon felsőoktatással foglalkozó szakértők segítségével vizsgáljuk meg, hol tart ma a magyar felsőoktatás, hogyan jutottunk ide, és hogyan léphetünk tovább.

Mi lesz veled, egyetem? 2015

Helyszín:

ELTE BTK Gombocz Zoltán-terem, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A. fszt. 47.

Időpont:

2015. november 3. kedd, 17h30

Meghívottak:

Kováts Gergely egyetemi adjunktus (Corvinus Egyetem)
Polónyi István egyetemi tanár (Debreceni Egyetem)
Temesi József professor emeritus (Corvinus Egyetem)
Varga Júlia tudományos főmunkatárs (MTA KRTK Közgazdaságtudományi Intézet) 

Moderátor:

Heller Mária egyetemi docens, ELTE TáTK

Szeretettel vár minden érdeklődőt:

az Oktatói Hálózat

Letölthető szórólap ⇒⇒⇒

A rendezvény Facebook-oldala:
https://www.facebook.com/events/814954485269172/

 

Az Oktatói Hálózat nyilatkozata az egyetemi autonómia maradékának védelmében

Az elmúlt napokban a kormány felsőoktatás-politikai ámokfutásának újabb fejezetéhez értünk. Néhány népszerű egyetemi szak bezárásának híre a 2012-eshez hasonló tiltakozási hullámot váltott ki a hallgatók és az oktatók körében.

A 2012-es átmeneti meghátrálás után a kormány a diákmozgalom követeléseit csak részben és látszólagosan teljesítette, a tiltakozást az intézményi szereplők megosztásával, megzsarolásával, lekenyerezésével pacifikálta. Az oktatási kormányzat azóta sem volt képes  távlatos és megalapozott felsőoktatási stratégia kidolgozására, viszont igen kreatívnak mutatkozott a magyar felsőoktatás megalázásában és megnyomorításában. Az eleve alulfinanszírozott felsőoktatás költségvetését 5 éve botrányosan alacsony szinten tartja, autonómiáját folyamatosan megnyirbálja, miközben városi legendákkal és boszorkányüldözéssel igyekszik a közvéleményt az egyetemek és az értelmiségiek ellen hangolni.

A szakbezárások miatt kipattant botrány most ismét ráirányítja a figyelmet arra, hogy a kormányzat felsőoktatás-politikája nem a fejlesztés, hanem a visszafejlesztés irányába hat.

Ez a politika kisebb, olcsóbb, központilag irányított felsőoktatást akar, és ezt a célt gazdasági, jogi, adminisztratív és kommunikációs eszközökkel éri el. Adminisztratív eszközökkel szűkíti a keresletet, vagyis a továbbtanuló diákok számát (kevesebb gimnáziumi férőhellyel, a felvételi megnehezítésével, a pontszámok felemelésével, a nyelvvizsga, az emelt szintű érettségi megkövetelésével stb.), és csökkenti a kínálatot, vagyis a választható szakok számát, valamint az egyes szakok befogadóképességét. A kormány már korábbi intézkedéseivel leszállította a felsőoktatásban résztvevők korosztályon belüli arányát, és különösen megnehezítette a hátrányosabb helyzetből indulók továbbtanulását. Az új jogszabályok ezeket a folyamatokat még tovább erősítenék.

A felsőoktatás tudatos szűkítésének eszköze az egyetemi autonómia további korlátozása is.

A kancellár köré a kormány most egy új testületet akarna növeszteni. Az ún. konzisztóriumok az egyetemek kormányzati kézi vezérlésének újabb eszközeiként működnének, ezzel a rektor és a szenátus szerepe tovább csökkenne az egyetemek irányításában.

Egyetemeinken folyamatosan romlanak az oktatás személyi és tárgyi feltételei, egyre zsugorodik és elöregszik az oktatói állomány. A túlterhelt, ugyanakkor megalázóan és méltatlanul alulfizetett oktatók béremelését a kormányzat tovább halogatja.

Az elsorvasztott, meggyengített egyetemek mellett a kormányzat már korábban létrehozott és most tovább erősít egy olyan intézményt, amely közvetlen miniszteri irányítás alatt áll, és amelyre nem vonatkoznak a felsőoktatás egészére vonatkozó jogszabályok, minőségi követelmények. A felsőoktatási versenyből és a felsőoktatás minőségbiztosítási rendszerének hatálya alól kivont Nemzeti Közszolgálati Egyetem a felsőoktatásban létrehozott állami monopóliumként működik és jelenlegi formájában jól mutatja, milyen irányba szeretné ez a kormányzat átalakítani a magyar felsőoktatást.

Az oktatási kormányzat nem folytat érdemi párbeszédet az érintettekkel és lekezeli társadalmi partnereit. A minisztérium egyeztetésnek mondott, rajtaütésszerű eligazításokat tart, nem hagy időt a tervezetek átgondolására, kollektív vélemények kimunkálására, a rektorokat, a hallgatói képviseletet, a szakszervezetet a szőnyeg szélére állítja. Ugyanakkor ezek a helyzetek mindkét félen múlnak. Elvárjuk, hogy képviselőink bátran és határozottan álljanak ellen minden zsarolási és megfélemlítési kísérletnek,  ne bocsátkozzanak elvtelen különalkukba, képviseljenek következetes, elvi álláspontot az egész felsőoktatás érdekében! Ne hagyják magukat tettestársként bevonni olyan döntésekbe, amelyek az egyetemi autonómiát, a tanulás és a tanítás szabadságát, a hallgatói képviselet jogait korlátozzák, vagy az egyetemi dolgozókat hozzák még kiszolgáltatottabb helyzetbe.

Az Oktatói Hálózat véleménye szerint a szakok létesítése és indítása nem a kormány, hanem a felsőoktatási intézmények joga, természetesen megfelelő minőségbiztosítás, szigorú akkreditációs ellenőrzés mellett. Az akkreditáció függetlenségének biztosításához helyre kell állítani a MAB autonómiáját.  A felsőoktatási törvénynek egyúttal garantálnia kell, hogy szakmai akkreditáció birtokában ne lehessen semmilyen felsőoktatási intézménytől elvonni az adott szak oktatására való jogosultságot. A diákoknak pedig biztosítani kell a jogot ahhoz,  hogy saját belátásuk szerint válasszák ki a széles szakkínálatból a nekik megfelelőt. 

Mindezek alapján az Oktatói Hálózat visszautasítja a felsőoktatásra vonatkozó új kormányzati előterjesztéseket, mert azok tovább korlátozzák a tanszabadságot, a felsőoktatáshoz való hozzáférést és gyakorlatilag felszámolják az egyetemi autonómiát. Tiltakozunk az antidemokratikus, erőszakos eljárásrend, a centralizáló és monopóliumteremtő törekvések ellen.  Szolidaritásunkról biztosítjuk és segítjük a szakok védelmében indult hallgatói és oktatói kezdeményezéseket, és felhívjuk a széles közvéleményt a tiltakozó akciók támogatására.

Megszűnnek a nemzetközi szakok – kivéve a Nemzeti Janicsárképző Egyetemen

„Lehet, hogy vissza nem térő (utolsó) lehetőség előtt állnak a most végző gimnazisták: ebben az évben még jelentkezhetnek a Nemzetközi tanulmányok BA szakra. Vagy másképp: újabb csapás érheti a kancellári rendszer sújtotta felsőoktatást.

Majtényi Balázs írása az Átlátszó blogon ⇒⇒⇒

Kancellárnak pályáztam, ilyen katasztrofális interjún még nem voltam

„Több évtizedes felső vezetői tapasztalattal adták be jelentkezésüket egy-egy egyetem gazdasági irányítói posztjára, de a szóbeli beszélgetés olyan volt, mintha egy kezdő HR-es faggatott volna egy pályakezdőt, állítja két pályázó is. A bizottságban volt, aki meg sem szólalt, a tudnivalókat nem küldték el e-mailben, és a visszatérő kérdés a »mik az erősségei és a gyengéi« volt.”

Tovább a vs.hu írására ⇒⇒⇒

Az Oktatói Hálózat nyilatkozata egyes egyetemi szakok megszüntetésének tervéről

A napokban rémisztő hírek terjedtek el több, már most is csaknem teljesen fizetős, ám így is népszerű egyetemi szak bezárásának tervéről.

A hírek szerint ezek a következők: kultúratudomány MA, kommunikáció- és médiatudomány BA, nemzetközi tanulmányok BA, társadalmi tanulmányok BA, informatikus könyvtáros MA, andragógia BA, a magyar mint idegen nyelv szak, továbbá a környezettan BSc szak.

E szakok nemcsak hogy nem korszerűtlenek, hanem kimondottan a jövő szakjai, amelyek fontosak a tudás alapú információs társadalom, a kreatív gazdaság és a rugalmas felnőttkori tanulás feltételeinek megteremtésében. A természettudományi szakok közül pedig éppen az került veszélybe, amely kifejezetten a globális környezeti problémák feltárására készíti fel a jövő nemzedéket. A kormány számos kirohanásban (lásd bölcsészek a romkocsmákban vagy a McDonald’s-ban) világossá tette, hogy a bölcsészet- és társadalomtudományi képzéseket nem tartja sokra. De más szakterületekről is érkeznek félnyilvános hírek szakszerűtlen és értékromboló tervekről. A kormányzat felsőoktatás-politikája eddig kimerült abban, hogy a felsőoktatást könnyen kiüríthető kasszának tekintette, továbbá minden szakmai elvet és vitát nélkülöző, ad hoc döntések alapján próbálta az ágazatot átalakítani. Az EMMI jelenleg információkat szivárogtat, ahelyett, hogy a nyilvánosság előtt részletesen bemutatná konkrét intézkedési terveit. Az Oktatói Hálózat tiltakozik az ellen, hogy ismét populista városi legendákon alapuló, szakmai szempontokat nélkülöző, kártékony döntések szülessenek a felsőoktatásról.

Az Oktatói Hálózat felhívja a magyar felsőoktatás polgárait és felelős vezetőit, hogy követeljék a kormány felsőoktatással kapcsolatos konkrét intézkedési terveinek azonnali nyilvánosságra hozatalát. Az Oktatói Hálózat felszólítja a felsőoktatási kormányzatot, hogy tervei mellett tegye nyilvánossá az azokat előkészítő tanulmányokat is, valamint nyilatkozzon arról, miként kívánja érdemben bevonni az érintetteket a már korábban akkreditált képzések megszüntetéséről szóló vitába. E kérdések fő szakmai fóruma ugyanis az egyetem és a független Magyar Akkreditációs Bizottság.

2015. március 12.

Az Oktatói Hálózat tiltakozik Jávor István hatósági zaklatása miatt

Az Oktatói Hálózat felháborodással értesült arról, hogy kollégánk, Jávor István, a korrupciókutatás nemzetközileg elismert szakembere, az ELTE TáTK oktatója ellen megfélemlítő hadjáratot indítottak a magyar hatóságok. A korrupció jelenségét tudományos eszközökkel vizsgáló kutatót a minap feljelentette a NAV becsületének és jó hírnevének megsértéséért. A  NAV akciója nem elszigetelt jelenség, hanem része egy szélesebb stratégiának, amelynek keretében az adóhatóság úgy reagál a vezetőit ért korrupciós vádakra, hogy feljelenti azon médiumokat és magánszemélyeket – többek közt Jávor Istvánt is –, akik talán a legtöbbet tették a magyarországi korrupció mechanizmusainak feltárásért.

A NAV keresetlevelében többek közt azzal vádolja kollégánkat, hogy az adóhatóság korrupt gyakorlatával kapcsolatos állításai bizonyíthatatlanok, és hogy ezek hangoztatásával egyetemi oktatóként káros befolyást gyakorol „a legfogékonyabb korban lévő diákokra”. Kollégánk zaklatását a Magyar Rendőrség tovább fokozta azzal, hogy egy magánjellegű üggyel kapcsolatos rendőrségi idézést nem a lakcímére, hanem egyenesen munkahelyi vezetőjének titkárságára küldött.

Az Oktatói Hálózat tiltakozik a tudományos kutatás és a véleménynyilvánítás szabadságát, a tanszabadságot, valamint Jávor István személyes adataihoz fűződő alapvető jogait súlyosan sértő, a pártállami módszereket idéző hatósági fellépés ellen.

Budapest, 2015. 01. 23.

Oktatói Hálózat