Oktatói Hálózat

Hogyan jutottunk el az SZFE lerohanásáig?

Print Friendly, PDF & Email

A magyar felsőoktatás utolsó 10 évének krónikája

A felsőoktatásból való drasztikus forráskivonás, a filozófusok elleni boszorkány-üldözés (2011), az egyetemi oktatók tömeges kényszernyugdíjazása (2013), a felsőoktatás kancellári irányítás alá helyezése (2015), egyes egyetemi szakok önkényes megszüntetése (2015), a CEU elleni hadjárat (2017/2018) és a felsőoktatásba való bejutás folyamatos szűkítése után eljutottunk a tudományos kutatás maradék autonómiájának felszámolásáig (2019), az egyetemek politikai kinevezettek alá rendeléséig (2019–2020). A krónika összeállításában az Oktatói Hálózat honlapjának „Nyilatkozatok” lapja segített.

2011. január ‒ Az értelmiségellenes politika új hullámának nyitánya: Budai Gyula neves filozófusokat jelent fel, 2012 májusában az ügyészség megszünteti az eljárást

2011. december 29. ‒ 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

 1. az önkormányzati iskolák államosítása, vagy egyházi kézbe adása
 2. tankötelezettség korhatárának 16 évre történő leszállítása
 3. szegregáció növelése

2011. december 30. ‒ 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról:

 1. Keretszámok csökkentése
 2. Normatív finanszírozás megszűnése
 3. államilag finanszírozott helyek/keretszámok radikális csökkentése
 4. hallgatók önköltséges hozzájárulásának drasztikus növelése
 5. hallgatói szerződés (röghöz kötés)

2012. 04. 02. ‒ Hosszú huzavona után Schmitt Pál Magyarország elnöke lemond „schmittelt” doktorija miatt.

2012. február 29. ‒ Az Oktatói Hálózat figyelmeztetése: 2020-as oktatási uniós célok korai iskolaelhagyókra és a diplomások arányára vonatkozó vállalásai nem fognak teljesülni

2012. október 16. ‒ Orbán Viktor az MRK konferenciáján elmagyarázza az önfenntartó oktatás ideáját, bejelenti, hogy minőségi képzés kell tömegképzés helyett, s a versenyképesség teremti meg a szabadságot

2013. január 15. ‒ A felsőoktatási hallgatók 6 pontja:

 1. Követeljük a köz- és felsőoktatás átfogó reformját!
 2. A keretszámokat állítsák vissza legalább a 2011-es szintre! 
 3. Állítsák le a forráskivonást, kompenzálják az elvonásokat! 
 4. Töröljék el a hallgatói szerződést! 
 5. Ne korlátozzák az egyetemi autonómiát! 
 6. Az átfogó reformnak biztosítania kell, hogy a hátrányos helyzetű családokból is legyen esély bejutni a felsőoktatásba!

2013. 02. 08. ‒ Kiáltvány a magyar oktatásügyért: El a kezekkel az oktatástól! Fórum: Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete Oktatói Hálózat, Hálózat a Tanszabadságéért, Szülői Hálózat, Középiskolások Hálózata, Hallgatói Hálózat

2013. február 11. ‒ március 26.: Egyetemfoglalás az ELTE-n

2013. március ‒ Egyetemi létszámleépítések. Vezető ELTE-s oktatók nyugdíjazása
2013. július 1. ‒ A szenátus többsége által nem támogatott jelöltet nevez ki a köztársasági elnök rektornak Balogh Zoltán miniszter javaslatára a debreceni egyetemen

2013. szeptember 20. ‒ november 27. A felsőoktatási kerekasztal megszavazza a Parragh László által ellenzett új felsőoktatási stratégiát, amit a kormány levett a napirendről

2013. november ‒ 4,5 milliárd forint kivonása a felsőoktatásból

2014. január 17. ‒ Az európai felsőoktatás nemzetközi minőségbiztosítási szervezete, az ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education) felfüggesztette a Magyar Akkreditációs Bizottság tagsági viszonyát, függetlenségének elvesztése miatt.

2014. május 22. ‒ Kerényi Imre durva támadása a Színház- és Filmművészeti Egyetem ellen: „Ez a buzi-lobbi tulajdonképpen … ez ellen előadásokat kell létrehozni, de főleg iskolákat! … Ha én lennék az alkirály, elvenném a Színház- és Filmművészeti Egyetemtől a színészképzés jogát a pénzzel együtt.”

2014. július ‒ A Parlament elfogadta a kancellári rendszer bevezetését és a Lex Mocsait (ami szerint az olimpiai érem doktori fokozattal egyenértékű).

2014. december 31. ‒ Az OTKA, a kutatói kezdeményezésű pályázatos projekttámogatás szervezetét kormányzati felügyelet alá vonják

2015. január 1. ‒ A kancellári rendszer bevezetése

2015. január ‒ A NAV és a Nemzetgazdasági Minisztérium rágalmazási pert indít Jávor István korrupciókutató ellen, aki az ELTE TÁTK oktatója. A bíróság tárgyalás nélkül elutasította a kereseteket.

2015. április ‒ 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról. Megteremtődnek az intézmények átszervezésének jogi feltételei.

2015. április ‒ Szakmegszüntetések: kultúratudomány MA, reneszánsz MA, kommunikáció- és médiatudomány BA, nemzetközi tanulmányok BA, társadalmi tanulmányok BA, informatikus könyvtáros MA, andragógia BA, a magyar mint idegen nyelv, környezettan BSc, kulturális antropológia MA, biofizikus MSc
https://eduline.hu/felsooktatas/megszuno_mesterszakok_2016_O7IUSM
https://eduline.hu/felsooktatas/Ezek_a_szakok_szunnek_meg_2016ban_CC2BKN

2015. május ‒ Az Oktatói Hálózat követelései: A kormányzat vállaljon kötelezettséget

 1. a felsőoktatás európai szintű finanszírozására 
 2. az egyetemi autonómia helyreállítására 
 3. a MAB autonómiájának helyreállítására  
 4. a kutatási-fejlesztési pályáztatás autonómiájának helyreállítására 
 5. a versenysemleges finanszírozásra  
 6. a fiatalok szabad választási lehetőségeire 
 7. bérrendezésre a felsőoktatásban

2015. június 30. ‒ 2015. évi CXXXII. törvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról. A törvény alkalmas arra, hogy elzárja az állam- és jogtudományi karok diplomájával rendelkező szakemberek elől a közigazgatási pályákat. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem képzéseit a MAB nem ellenőrzi.

2015. november ‒ Több, mint 2000 oktató írta alá az OHA petícióját a kirívóan alacsony felsőoktatási bérek és a tervezett béremelés alacsony mértéke miatt. Az ELTE BTK és az SZBK oktatói külön levelekben tiltakoznak. A kormány nem változtatott a fennálló rendszeren.

2016. január 1. ‒ A Corvinus egyetem szenátusának és az egykori Kertészeti Egyetem karainak tiltakozása ellenére a karokat a gödöllői Szent István Egyetemhez csatolják.

2016. január 14. ‒ A miskolci Herman Ottó Gimnázium tantestülete nyilvános levélben hívta fel a közvélemény figyelmét „a szakmailag megalapozatlan, korszerűtlen és antidemokratikus oktatásirányításra, amely semmibe veszi a gyerekek valós igényeit és érdekeit, valamint elviselhetetlen terheket ró a tanárokra”.

2016. január ‒ Egységesen 15 százalékos béremelés a felsőoktatásban. (Egy tanársegéd 150 ezer, egy adjunktus pedig 125 ezer Ft nettóval keres kevesebbet, mint egy doktori fokozattal rendelkező középiskolai tanár.) A kormány bejelenti, hogy szeptember 1-jétől a doktori képzésre járó hallgatók ösztöndíja az első két évben havonta 140 ezer forintra, a második két évben havonta 180 ezer forintra emelkedik. Ez utóbbi azonos az adjunktusok 2018-ra tervezett megemelt bérével. (L. a Szegedi Tudományegyetem oktatóinak levelét a miniszternek, az államtitkárnak és az egyetem vezetésének.)

2016. január 22. ‒ Az MTA Közgazdaság-tudományi Bizottságának állásfoglalása megállapítja, hogy a Magyar Nemzeti Banknak és alapítványainak a felsőoktatásra fordított kiadása közpénz, amely az alkotmányos felelősséget, a nyilvánosságot és a szakmai felügyeletet mellőző döntések következményeként kerül az érintett intézményekhez. Az OHA szerint az MNB szakmai közmegegyezést nélkülöző közgazdasági nézetrendszert kíván uralkodóvá tenni.

2016. március ‒ Döntés a Lukács-archívum kiköltöztetéséről.

2016. március 2.Az oktatók 5 pontja

2016. március 30. ‒ A Tanítanék Mozgalom polgári engedetlenségi akciója a tanítás szabadságáért.

2016. május ‒ A Szegedi Tudományegyetem személyiségi jogi pert indított Szalai Balázs oknyomozó újságíró ellen, aki az egyetemen működő hallgatói önkormányzat botrányos tevékenységét tárgyalta egy cikkében.

2016. szeptember 22. ‒ „A felnövekvő nemzedékek gyűlöletre nevelése aláássa az ország jövőjét.” (Az OHA nyílt levele a migránsüldözésről.)

2017. január 1. ‒ Nemzeti Művelődési Intézet átadása a lakitelki népfőiskola tulajdonába (állami feladat kiszervezése magánalapítványnak).

2017. március 24. ‒ Balog miniszter kijelenti: „mi visszautasítjuk a társadalmi nemeket, mi a nemi szerepeket kutatjuk”.

2017. március 28. ‒ A Lex CEU benyújtása a parlamentben

2017. augusztus 18. ‒ A Debreceni Egyetem Szenátusa egyetemi díszpolgári címet adományoz Vlagyimir Putyinnak.

2018. április 11. ‒ A Figyelő című kormánylap „A spekuláns emberei” címmel körülbelül kétszáz nevet tartalmazó listát tesz közzé.

2018. május 24. ‒ A Lukács Archívum bezárása, kutatók kitiltása és az ott őrzött kéziratok elszállítása ‒ „Az MTA Könyvtár és Információs Központ (MTA KIK), a Lukács Archívum fenntartója 2018. május 24-én bizonytalan időre – a Lukács György egykori lakásában tervezett felújítás befejezéséig – bezárta az Archívumot, az utolsó hozzáértő munkatársat kitiltotta, a kéziratos hagyatékot már korábban elszállította. Az MTA KIK semmilyen érdemleges információt nem tett közzé az újranyitásról, sőt még a tervezett felújítás megkezdésének időpontjáról sem.” https://www.facebook.com/lukacsarchivum/photos/a.1860788697495993/2059314130976781/

2018. június 14. ‒ Az ITM bejelenti, hogy „Egységes innovációs és tudománypolitikai stratégia jön létre”. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium alá kerül a felsőoktatási intézmények kutatás-fejlesztésre fordítható támogatása, az Országos Tudományos Kutatási Alapprogram teljes költségvetése és a Magyar Tudományos Akadémia kutatóhálózatának költségvetési támogatása.

2018. augusztus ‒ Az Emmi és az igazságügyi tárca rendeletileg törli a gender-szakot a magyar felsőoktatásból.

2018. szeptember 13. ‒ Az Európai Felsőoktatási Minőségbiztosítási Szövetség, az ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education) elnöksége további öt évre megújította a MAB szervezeti tagságát, teljeskörű ESG 2015 megfeleléssel, beleértve a korábban részleges megfelelésként értékelt függetlenséget is. A függetlenség formális.

2018. szeptember ‒ Sajtóhírek szerint az Emmi fenntartása alól az ITM alá kerül a Budapesti Corvinus Egyetem, majd idővel magánegyetemmé válik.

2018. október 6. ‒ Palkovics miniszter pécsi beszéde szerint nem csupán a Corvinusra, hanem a magyar felsőoktatás egészére kiterjesztenék az egyetemek privatizációját.

2019. január ‒ Létrejött a Magyarságkutató Intézet, Kásler miniszter nagy álma. Célja a magyarság eredetének kutatása, amivel tudományos intézményeink mindig is foglalkoztak.

2019. február ‒ Pénzügyi válsághelyzet következtében létszámleépítés az ELTE két klasszikus karán. 50-70 oktatóval kevesebb a BTK-n és a TTK-n.

2019. február 1. ‒ Demeter Szilárd, a kultúrharc egyik meghatározó alakja a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatójává avanzsál.

2019. április ‒ A nemzeti felsőoktatási törvény magánegyetemekre vonatkozó részének módosítása, a Corvinus alapítványi egyetemmé válása.

2019. június 27. ‒ A Corvinus új kuratóriuma átírja az egyetem szervezési és működési szabályzatát, szűkítve a szenátus jogkörét.

2019. július 2. ‒ „A kutatás, fejlesztés és innovációs rendszer intézményrendszerének és finanszírozásának átalakításához szükséges egyes törvények módosításáról” szóló törvénymódosítás elfogadása a parlamentben. Az MTA elveszítette a kutatóhálózatát.

2019. augusztus ‒ Bejelentik, hogy költözik az Országos Széchényi Könyvtár, és Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatója kormánybiztosként van megbízva azzal, hogy megtalálja a könyvtár új helyszínét.

2019. szeptember ‒ A CEU minden amerikai akkreditációjú programját Bécsben indítja el.

2019. december ‒ A CEU ügyével szolidarítást vállaló nyilatkozat miatt 7 szakkollégium pályázati forrásait drasztikusan csökkentik.

2020. január ‒ Sajtóhír szerint úgynevezett 2-es típusú, azaz titkos határozattal végleg eldöntötte a kormány a Természettudományi Múzeum Debrecenbe költöztetését. A múzeum intézményi közalkalmazotti tanácsa felmérést készített az alkalmazottak körében; eszerint senki nem tartja jó ötletnek a költözést.

2020. január ‒ Megjelenik az új Nemzeti Alaptanterv, amit be is vezettek az első, ötödik és kilencedik évfolyamon, annak ellenére, hogy a pedagógusok szakmai szervezetei nem ismerhették meg idejében, és hogy számtalan vitát generált.

2020. február ‒ Az ITM felveti az SZFE modellváltásának lehetőségét.

2020. március ‒ Az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatójává nevezték ki Rózsa Dávidot, Demeter Szilárd miniszteri biztos emberét, aki az Akadémiai Dolgozók Fóruma szerint szakmaiatlan, önkényes és erőltetett tempójú átalakításba kezd.

2020. március 31. ‒ A koronavírus-járvány miatti különleges jogrend közepette a kormány törvényjavaslatot nyújt be újabb hat egyetem alapítványosítására. (A magánosítás anomáliáit az OHA az EB jogállamisági felmérésének 43. pontjában foglalta össze.)

2020. április 9. ‒ A Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete megkapta a kulturális dolgozók közalkalmazotti státusának megszüntetését célzó törvénymódosító javaslatot. Négy napjuk volt (a húsvéti hosszú hétvégén) arra, hogy „véleményezzék” a tervezetet.

2020. április 9. ‒ Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes az Országgyűlés elé terjeszti azt a törvényjavaslatot, amivel a kormány az állam nevében csatlakozik a Mathias Corvinus Collegiumot (MCC) működtető Tihanyi Alapítványhoz, és ezzel egyidőben nagyon komoly vagyonelemeket ad át (300 milliárd Ft értékű részvény formájában).

2020. április ‒ Forrásmegvonás a felsőoktatástól, a vírushelyzetre való hivatkozással.

2020. május 19. ‒ Az Országgyűlés megszüntette a kulturális intézmények (levéltárak, közművelődési könyvtárak, muzeális intézmények, előadó-művészeti szervezetek) dolgozóinak közalkalmazotti státuszát.

2020. május 19. ‒ A Fidesz parlamenti képviselői megszavazták hat egyetem (Soproni Egyetem, Állatorvostudományi Egyetem, Miskolci Egyetem, Neumann János Egyetem, Széchenyi István Egyetem, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem) alapítványi rendszerben való működtetését.

2020. május 27. ‒ Az ITM közli, hogy benyújtotta az Országgyűlés elé a Színház- és Filmművészeti Egyetem modellváltását szabályzó törvénytervezetet. Az egyetem erről a sajtóból értesül.

2020.június. 11. ‒ Nyilvánosságra hozzák a magánosított egyetemek kuratóriumának összetételét. Az irányító testületek élén kormánytagok és más Fidesz-közeli személyek állnak.

2020. június 30. ‒ Tisztújítás a Magyar Rektori Konferencián: elnök Borhy László akadémikus, az ELTE rektora, társelnök: Mocsai Lajos, aki a „lex Mocsai” segítségével lett a Testnevelési Egyetem rektora.

2020. július 3. ‒ A Parlament megszavazza az SZFE „modellváltását” célzó törvényt.

2020. július 31. ‒ Az ITM közli: Vidnyánszky Attilát nevezik ki az SZFE-t fenntartó alapítvány kuratóriumi elnökévé.

2020. augusztus 3. ‒ Az SZFE Hallgatói Önkormányzata bejelenti: nem fogadják el a kuratóriumot.

2020. augusztus 31. ‒ Lemond az SZFE vezetése és szenátusa, mert a szeptember 1-jén hatályba lépő új alapító okirat és szervezeti és működési szabályzat felszámolja az egyetem autonómiájának minden lényeges elemét.

2020. szeptember 1. ‒ Egyetemfoglalás az SZFE-n.

2020. szeptember 1. ‒ Lemond az OTKA egyik kollégiumának elnöke, miután az ITM ‒ az OTKA történetében először felülírva a szakmai zsűri döntését ‒ megváltoztatta a nyertesek sorrendjét

2020. szeptember 3. ‒ Élőlánc az SZFE mellett.