„Az Oktatási Minimum programról” című parlamenti határozati javaslathoz

„Az Oktatási Minimum programról” című parlamenti határozati javaslathoz

Print Friendly, PDF & Email

Az Oktatói Hálózat és a Tanítanék Mozgalom üdvözli „Az Oktatási Minimum programról” című parlamenti határozati javaslatot, amely a közoktatási, a szakképzési, a felsőoktatási és a felnőttképzési szakpolitikákat kívánja pártpolitikai ideológiáktól mentesen, parlamenti ciklusokon átívelve megalapozni.

Példaértékűnek tartjuk, hogy a határozati javaslatot az ellenzéki parlamenti frakciók többsége és számos egyéni képviselő parlamenten kívüli pártok (a MOMA és a Momentum) támogatásával közösen nyújtotta be.

A határozati javaslat a 2018. február 5-én kilenc ellenzéki párt képviselői által aláírt „Oktatási Minimum” átirata, mely a Tanítanék Mozgalom és az Oktatói Hálózat kezdeményezésére, a pártok és a civil szervezetek szakértőinek és aktivistáinak közreműködésével több hónapos közös munka során jött létre.

A jelenlegi kormány oktatáspolitikájának láttán és hatásainak ismeretében különösen fontosnak tartjuk, hogy a határozati javaslatot támogató pártok egységesen állnak ki a tanszabadság és az egyetemi autonómia mellett, és hogy elkötelezték magukat amellett, hogy az oktatáshoz minden embernek alapvető és nem korlátozható alkotmányos joga van, ennek igénybevétele független az anyagi helyzettől, a származástól és a lakóhelytől.

A 21. század társadalma tudásalapú társadalom, amelyben az oktatási rendszer a társadalmi és gazdasági fejlődés motorja. Az oktatási rendszer a legfőbb biztosítéka a tudás magas szintű átadásának, a szegénység megszüntetésének, a nyitott, befogadó, együttműködő, szolidáris társadalom létrejöttének, a jólét megteremtésének és fenntarthatóságának. Az oktatási rendszer az esélyteremtés legfontosabb eszköze, így a színvonalas oktatás nemzeti érdek.

Fontosnak tartjuk, hogy a felnövekvő nemzedékek képessé váljanak a kritikus gondolkodásra, az önszerveződésre, szűkebb és tágabb környezetük viszonyainak felelősségteljes alakítására. Az oktatási rendszer minden szintjén közös alapérték a személyközpontúság, az esélyegyenlőség, a méltányosság, a befogadás, a képességfejlesztés, a társas tanulás, a demokratikus működés, az autonómia, akárcsak az intézményeket működtetőknek és magának a rendszernek az elszámoltathatósága.

Az állam feladata és felelőssége, hogy az oktatáspolitika a fenti elvek szerint és megbízhatóan működjék. Az államnak támogatnia kell az ágazat szereplőit és érintettjeit a bizalom és megbecsültség megteremtése révén is. Az oktatáspolitikának szakmailag megalapozott, társadalmi egyeztetés során kiérlelt, kiszámítható szabályozási és finanszírozási feltételeket kell biztosítania.

Mindezek miatt elkerülhetetlen, hogy a parlamenti képviselők megvitassák és megegyezésre jussanak a határozati javaslatról, mert csak egy konszenzusra épülő, közös minimumon alapuló oktatáspolitika képes eredményes, hosszútávon is stabil, jól prosperáló oktatási rendszer kialakítására.

És ami a legfontosabb: egy jó oktatási rendszerben a gyerekek, a diákok és a hallgatók is jól érzik magukat!

 

Budapest, 2018. október 23.

Tanítanék Mozgalom
Oktatói Hálózat

Az Oktatási Minimum itt olvasható ⇒⇒⇒

Vélemény, hozzászólás?