Oktatói Hálózat

Oktatói Hálózat: rögtönzések helyett tárgyalásokat!

Print Friendly, PDF & Email

Az Oktatói Hálózat állásfoglalása a felsőoktatással kapcsolatos legújabb kormányzati döntésekről

Az Oktatói Hálózat szerint az emberi erőforrások miniszterének december 20-i határozata, amely 2013 szeptemberétől tizenhat szakon megszünteti az állami finanszírozású helyeket, tovább súlyosbítja mind a felsőoktatás, mind a továbbtanulni szándékozó középiskolások helyzetét.

Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy az állam minden támogatást megvonjon a jogi és gazdasági képzés egészétől, a legnépszerűbb társadalomtudományi szakoktól, valamint a felnőttképzésben kulcsszerepet játszó andragógiától.

Ez a döntés számos káros következménnyel jár: súlyosan korlátozza a tanszabadságot, a most érettségizők jelentős részét a felvételi jelentkezés előtt 2 hónappal pályamódosításra kényszeríti,  kiszorítja a hátrányos helyzetű családokból származó fiatalokat az említett képzésekről és kiszámíthatatlanná teszi a diszkriminált szakok és intézmények jövőjét.

Az Oktatói Hálózat felhívja a közvélemény figyelmét arra a tényre is, hogy a kormány a hallgatók hat pontjából csak a keretszámokra vonatkozóan tett bizonytalan körvonalú engedményeket, de ezekhez sem nyújtott megfelelő garanciákat. A legújabban bejelentett 55 ezres keretszámra vonatkozó ígéretet addig nem lehet komolyan venni, amíg a kormány nem tesz javaslatot a költségvetés módosítására és nem jelöli meg pontosan, honnan teremti elő a szükséges forrást.

A többi kérdésben a helyzet változatlan, vagy az eddiginél is rosszabb:

  • A kormánynak továbbra sincs elképzelése a köz- és felsőoktatás átfogó reformjáról.
  • A kormány a tiltakozások ellenére sem állította le a forráskivonást a felsőoktatásból.
  • 2013-ra a felsőoktatásra fordított összeg reálértéken a 4 évvel korábbinak 55%-ára zsugorodik. A kormány által beígért 24 milliárdos plusz forrás nem fordítható működtetésre, tehát nem oldja meg az intézmények válságát.
  • A kormány továbbra is ragaszkodik a hallgatói szerződéshez, ami azon túl, hogy alapjogokat és európai uniós jogot sérthet, sok fiatalt elijeszt a magyarországi továbbtanulástól. Ez az elhibázott intézmény nem csökkenti, hanem növeli a fiatalok elvándorlását az országból.
  • Az egyetemi autonómiát súlyosan korlátozza a szakok életét vagy halálát eldöntő miniszteri kézivezérlés, a kancellári rendszer, a rektorok miniszteri kinevezésének joga, valamint az intézmények teljes kiszolgáltatottságát eredményező folyamatos forráskivonás.

Mindeközben az emberi erőforrások minisztere nem reagált az ágazat egészét képviselő Országos Felsőoktatási Egyeztető Fórum december 17-i állásfoglalására és tárgyalási kezdeményezésére.

Az Oktatói Hálózat követeli, hogy a kormány hagyjon fel a meggondolatlan rögtönzésekkel és haladéktalanul kezdjen tárgyalásokat az Országos Felsőoktatási Egyeztető Fórummal.

 

Budapest, 2012. december 22.

***

Az Oktatói Hálózat (OHA) a magyar felsőoktatásban dolgozó oktatók és kutatók autonóm szerveződése.

Honlap: http://oktatoihalozat.blogspot.com/

Facebook: https://www.facebook.com/oktatoihalozat

Vélemény, hozzászólás?