Oktatói Hálózat

Tagjaink

Print Friendly, PDF & Email

556 tag (2024. 01. 06.):

Aczél Ágnes szociológus
Adamik Mária tudományos főmunkatárs, ELTE TáTK
Agárdi Péter, irodalomtörténész, egyetemi tanár, PTE FEEK
Almási Gábor, posztdoktori kutató,  ELTE BTK
Almási Miklós, az MTA rendes tagja, professor emeritus, ELTE BTK
Angyalosi Gergely, tanszékvezető egyetemi tanár, DE, Filozófia Intézet
Annus Irén, egyetemi docens, SZTE BTK
Antal Attila, jogász, tanársegéd ELTE ÁJK
Antal Áron, PhD hallgató, BCE GTK
Arapovics Mária, egyetemi adjunktus, ELTE PPK
Ari Eszter, egyetemi tanársegéd, ELTE TTK
Babarczy Eszter, egyetemi adjunktus, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
Bacsó Béla, egyetemi tanár, ELTE BTK
Badakné Dr. Kerti Katalin, egyetemi docens, BCE (még) ÉTK
Bagi Ibolya, tanszékvezető docens, SZTE BTK
Bajomi Iván, szociológus, ELTE TáTK
Bajzáth Angéla, oktató, ELTE PPK
Bakró-Nagy Marianne, egyetemi tanár, SZTE BTK
Balázs Bálint, Environmental Social Science Research Group
Balázs Eszter, főiskolai docens, Kodolányi János Főiskola
Dr. Balázs Miklós Ernő mozaikművész
Balázs Péter, egyetemi adjunktus, SZTE BTK
Ballabás Gábor mestertanár, ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék
Balogh Tamás, docens, KRE BTK
Balogh Zsolt, egyetemi docens, BCE, GTK
Barát Erzsébet, egyetemi docens, SZTE BTK
Bárd András, nyugalmazott főiskolai tanár
Barcy Magdolna, főiskolai tanár, intézetigazgató, ELTE TÁTK
Barna Ildikó, egyetemi adjunktus, ELTE TÁTK
Bartha Ildikó, egyetemi adjunktus, DE Állam- és Jogtudományi Kar
Bartha Judit, egyetemi adjunktus, ELTE BTK
Bán Zsófia, docens, ELTE BTK
Bányai Emőke, adjunktus, ELTE TáTK
Bárány István, egyetemi adjunktus, ELTE BTK
Bárány Tibor, ELTE BTK, BME
Bárdos Judit, esztéta, ELTE BTK
Bátori Zsolt, egyetemi docens, BME GTK
Beck András, adjunktus, MOME
Beke László, művészettörténész, főmunkatárs, MTA BTK Művészettört. Int.; egyetemi tanár, MKE
Békés Vera, MTA BTK FI, tudományos főmunkatárs; docens, EKF, Eger
Bencze Mátyás, egyetemi docens, DE ÁJK
Bene Adrián, tudományos munkatárs, PTE BTK
Berényi Eszter, egyetemi adjunktus, Pannon Egyetem, MFTK
Berger Viktor, tanársegéd, PTE BTK
Berlinger Edina, egyetemi docens, BCE GTK
Bessenyei István, egyetemi docens, Nyugat-magyarországi Egyetem
Bényei Tamás, tanszékvezető egyetemi tanár, DE BTK
Bibok Károly, egyetemi docens, SZTE BTK
Bigazzi Sára, egyetemi adjunktus, PTE BTK
Biró Tamás, tud. főmunkatárs, ELTE BTK
Biró Zsuzsanna Hanna, tudományos munkatárs, WJLF
Boda-Ujlaky Judit, egyetemi adjunktus, Testnevelési Egyetem, Pszichológia és Sportpszichológia Tanszék
Bódis Lajos, docens, BCE
Bodó Balázs, egyetemi adjunktus, BME GTK
Bodó Csanád, habilitált egyetemi docens, ELTE BTK MNYFI
Bodolai Tamás, tanársegéd, ME GÉIK
Bodor Péter adjunktus, SZIE KertK
Bodor Péter, docens ELTE TáTK
Bognár Ákos, egyetemi tanársegéd, ELTE TáTK
Bollók Csaba, docens, EKF TKTK
Bombitz Attila, tanszékvezető egyetemi docens, SZTE BTK
Borbély Gábor, tudományos főmunkatárs, ELTE BTK
Borbély Szilárd, egyetemi docens, DE BTK († 2014)
Boros Judit, óraadó, PPKE BTK
Bottyán László, főiskolai mestertanár, Edutus Főiskola
Böröcz József, egyetemi tanár, Szociológia tanszék, Rutgers University
Brachinger Tamás, intézetvezető, főiskolai docens, Eötvös József Főiskola, Társadalomtudományi Intézet
Braun Gabriella, PhD hallgató, SE ÁOK
Braun Róbert, egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem
Braunitzer Gábor, egyetemi adjunktus, SZTE FOK/ÁOK
Bugarszki Zsolt, tanársegéd, ELTE TáTK
Bujalos István, intézetigazgató, egyetemi docens, DE, Filozófia Intézet
Czap Zoltán, mestertanár, BME, Geotechnika és Mérnökgeológia Tanszék
Czeglédi András, egyetemi adjunktus, SZTE BTK
Czibula Katalin főiskolai docens, ELTE BTK
Czoch Gábor, docens ELTE BTK
Csabai Zoltán, egyetemi adjunktus, PTE BTK
Csanádi Judit, egyetemi tanár, Magyar Képzőművészeti Egyetem
Csanádi Mária, tudományos tanácsadó, MTA Közgazdaságtudományi Intézet és SzTE
Csapó Csaba, egyetemi docens, ELTE BTK
Csáki Judit egyetemi docens, tanszékvezető, Kaposvári Egyetem Művészeti Kar
Csáki Tibor, egyetemi docens, ME GIK
Csákó Mihály, docens, WJLF / ELTE TáTK ( 2019)
Császár Zsuzsanna, adjunktus, SZTE Zeneművészeti Kar
Csertő István, tudományos segédmunkatárs, PTE BTK
Csíkvári Gábor tanszékvezető főiskolai tanár, ELTE TÓK
Csima Judit, egyetemi docens, BME VIK
Csongor Anna, tanár, ELTE TÁTK
Darab Ágnes, habilitált egyetemi docens, ME BTK
Darida Veronika, egyetemi adjunktus, ELTE BTK
Darvas Ágnes, docens, ELTE TáTK
Dávid Gyula, adjunktus, ELTE TTK
Deák Dániel, egyetemi tanár, BCE GTK
Deczki Sarolta, tud. segédmunkatárs, MTA BTK ITI; ZSKF óraadó tanár
Demcsák Katalin, főiskolai docens, SZTE JGYPK
Démuth Ágnes főiskolai docens, SZTE JGYPK
Dérer Miklós, külügyi elemző, MTA Politikatudományi Intézet, Corvinus
Dessewffy Tibor, docens, ELTE TáTK
Devescovi Balázs, egyetemi adjunktus, kari fenntarthatósági koordinátor, ELTE BTK
Domschitz Mátyás, docens, NyME Savaria Egyetemi Központ
Dragon Zoltán, tanársegéd, Szegedi Tudományegyetem
Éber Márk, tanársegéd, ELTE TáTK
Eitler Tamás, egyetemi adjunktus, ELTE BTK
Endrődi Gábor, tanársegéd, ELTE BTK
Eörsi Anna, docens, ELTE BTK
Eperjesi Ágnes, egyetemi tanársegéd, MKE
Erdélyi Ágnes, egyetemi tanár, ELTE BTK
Erős Ferenc, egyetemi tanár, PTE BTK
Erőss Gábor, kutató, MTA TK
F. Lassú Zsuzsa, mb. tanszékvezető, főiskolai docens, ELTE TÓK
Farkas Baráthi Mónika, egyetemi adjunktus, SZTE BTK
Farkas Éva, egyetemi docens, SZTE JGyPK
Farkas Katalin, egyetemi tanár, rektorhelyettes, Közép-európai Egyetem (CEU)
Farkas-Kérchy Vera, tudományos munkatárs, SZTE BTK
Farkas Zoltán, Miskolci Egyetem
Fazekas Csaba, egyetemi docens, Miskolci Egyetem BTK Politikatudományi Intézet
Fazekas Flóra, egyetemi adjunktus, DE ÁJK
Federmayer Éva, egyetemi docens, ELTE BTK Angol-amerikai Intézet
Fehér Márta, prof. emeritus, BME GTK
Feischmidt Margit, egyetemi docens, PTE BTK
Fekete Ágnes, tanársegéd, ELTE BTK
Fekete László, egyetemi docens, BCE GTK
Fekete Mária, habilitált docens, tanszékvezető, PTE BTK
Fekete Mariann egyetemi tanársegéd, SZTE Szociológia Tanszék
Fenyvesi Anna, intézetvezetõ egyetemi docens, SZTE BTK
Ferenczi Attila, habilitált egyetemi docens, ELTE BTK
Ferge Zsuzsa, az MTA rendes tagja, professor emeritus, ELTE TáTK
Firtha Ferenc, egyetemi docens, BCE ÉTK
Fleck Zoltán, egyetemi tanár, tanszékvezető, ELTE ÁJK
Fodor Marietta, egyetemi docens, BCE (még) ÉTK, Alkalmazott Kémia Tanszék
Fogarasi György, tanszékvezető egyetemi docens, SZTE BTK
Fokasz Nikosz, egyetemi tanár, ELTE TáTK
Forgách Petra egyetemi adjunktus, ÁTE, Járványtani és Mikrobiológiai Tanszék
Forrai Gábor, egyetemi tanár, ME BTK
Forrás-Biró Aletta, egyetemi tanársegéd,  ELTE PPK
Fóti Péter, Demokratikus Nevelésért és Tanulásért Egyesület
Földes Györgyi, tud. munkatárs, MTA BTK ITI
Földényi F. László, egyetemi tanár, SZFE
Frenkel Péter, adjunktus, ELTE TTK
Futár Ferenc Iván, megbízott előadó, ELTE BTK
Füzi Izabella, egyetemi docens, SZTE BTK
Gábor György, egyetemi tanár, Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem
Gács Anna, docens, ELTE BTK
Galgóczi Krisztina, főiskolai docens, NyME SEK
Galicza Péter, tudományos munkatárs, ELTE BTK
Garai László, tanszékvezető egyetemi tanár, JATE (SzTE) Szeged
Gaskó Krisztina, tanársegéd, ELTE PPK
Gárdos Bálint, tudományos munkatárs, ELTE BTK
Gecser Ottó, adjunktus, ELTE TáTK
Gelléri Gábor, egyetemi adjunktus, University of Cyprus
Gera Judit, tanszékvezető egyetemi tanár, ELTE BTK
Gerencsér Péter, PhD hallgató, SZTE BTK
Gerő Márton, egyetemi tanársegéd, ELTE TáTK
Gervai Judit, egyetemi docens, ELTE PPK
Gécseg Zsuzsanna, egyetemi docens, SZTE BTK
Giczey Péter, oktató DE BTK/EÜ/ELTE TáTK
Goldmann Márta, főiskolai docens, NyME BTK
Görög Ágnes, egyetemi docens, ELTE Őslénytani Tanszék
Gregor Anikó, tanársegéd, ELTE TáTK
Grossmann Erika, óraadó, SZTE JGYPK
Gröller György, docens, Óbudai Egyetem, Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar MTI
Gyapay László, egyetemi docens, intézeti tanszékvezető, ME BTK
Gyáni Gábor, az MTA levelező tagja, egyetemi tanár, ELTE TáTK
Gyenge Zsolt, egyetemi adjunktus, MOME
György Péter, egyetemi tanár, intézetigazgató, ELTE BTK
Györgyey János, tudományos főmunkatárs, MTA Szegedi Biológiai Központ
Győri Zsolt, egyetemi adjunktus, DE BTK
Háberman Zoltán, tanársegéd, ELTE TáTK
Hadas Miklós, szociológus, egyetemi tanár, BCE TáTK
Hajdu Péter, egyetemi docens, PTE BTK
Halmai Gábor, egyetemi tanár, ELTE TáTK
Halpern Péter, mesteroktató, BGE
Hammer Ferenc, szociológus, ELTE BTK
Hargitai Henrik, adjunktus, ELTE BTK
Hattyár Helga, egyetemi adjunktus, ELTE BTK
Havas Ferenc, professor emeritus, ELTE BTK
Havasréti József, egyetemi docens, PTE BTK
Hegedüs József, magántanár, Corvinus
Hegyesi Gábor, főiskolai tanár, tanszékvezető, ELTE TáTK
Hegyesi Hargita, főiskolai docens, SOTE Egészségtudományi Kar
Hegyi Ádám Alex egyetemi tanársegéd, SZTE BTK
Heller Ágnes, professor emeritus, az MTA rendes tagja († 2019)
Heller Mária, docens, intézetigazgató, ELTE TáTK
Hermann György, PhD hallgató, ELTE TTK
Hetényi Zsuzsa, egyetemi tanár, ELTE BTK
Horn Dániel, tudományos munkatárs, ELTE TáTK
Horváth Ágnes, habilitált docens, ELTE BTK
Horváth Csilla
Horváth Gyöngyvér, egyetemi adjunktus, MOME
Horváth Györgyi, Phd, habil, BI
Huber Máté, egyetemi tanársegéd, SZTE BTK Angol-Amerikai Intézet
Hungler Sára, PhD-hallgató, ELTE ÁJK
Illés Anikó, egyetemi docens, tanszékvezető, MOME
Illyés Zsuzsa, BCE
Imre Zoltán, adjunktus, ELTE BTK
Iván Ildikó, irodalomkutató, nyelvtanár
Jani Anna, tudományos munkatárs, MTA-ELTE Hermeneutikai Kutatócsoport
Jávor Benedek, tudományos tanácsadó, PPKE JÁK
Joó Mária, habil. egy. docens, ELTE BTK
K. Horváth Zsolt, társadalomtörténész, ELTE BTK
Kabai Péter egyetemi docens, SzIE, ÁOTK
Kabos Sándor, egyetemi docens, ELTE TáTK
Kakuk Péter, egyetemi adjunktus, DE NK
Kalla Gábor, habilitált docens, ELTE BTK
Kállai Péter, oktató, ELTE TáTK
Kálmán C. György, tudományos főmunkatárs, egyetemi tanár, MTA BTK ITI († 2021)
Kálmán László, egyetemi docens, MTA/ELTE Elméleti Nyelvészet Kihelyezett Tanszék († 2021)
Kaposi Márton, ny. habil. egyetemi docens, ELTE BTK
Kappanyos András egyetemi docens, Miskolci Egyetem BTK
Kappel Péter, egyetemi tanársegéd, SZTE BTK
Karády Viktor, az MTA külső tagja, Közép-európai Egyetem (CEU)
Kárpáti András, egyetemi docens, PTE BTK
Kárpáti Eszter, egyetemi docens, PTE BTK
Kaszás Csilla, tudományos segédmunkatárs, BME GPK
Katona Péter, egyetemi adjunktus, SZTE BTK
Kelemen János, az MTA levelező tagja, egyetemi tanár, ELTE BTK
Keleti Tamás, tanszékvezető docens, ELTE TTK
Kemény Ferenc
Kende Anna, adjunktus, Károli Gáspár Református Egyetem, BTK
Kende János ny.egyetemi tanár-filmoperatőr, SZFE
Kendeffy Gábor, habilitált egyetemi docens, KRE HTK
Kenéz László, egyetemi adjunktus, SOTE TSK
Kékesi Márk Zoltán, egyetemi tanársegéd, SZTE BTK
Kékesi Zoltán, tanársegéd, Magyar Képzőművészeti Egyetem
Kertész Dávid Csaba, egyetemi tanársegéd, DE TTK
Király Edit, adjunktus, ELTE BTK
Kirs Eszter, egyetemi docens, ME ÁJK
Kis Ádám, címzetes docens, ELTE BTK
Kis János, egyetemi tanár, Közép-európai Egyetem
Kisantal Tamás, egyetem adjunktus, PTE BTK
Kiss Anikó, iparművész
Kiss Attila, egyetemi docens, SZTE BTK
Kiss György, egyetemi docens, ELTE TTK
KissPál Szabolcs egyetemi docens, Magyar Képzőművészeti Egyetem
Klaniczay Gábor, egyetemi tanár, Közép-európai Egyetem (CEU)
Klement Judit, történész, ELTE BTK
Klima László ny. tud. főmts. PPKE Régészettudományi Intézet
Klucsik Edit, televíziós szakirányvezető, SZTE BTK
Knausz Imre, egyetemi docens,Miskolci Egyetem
Kocsis Ferenc, PhD hallgató, SZTE BTK
Kocsis Géza, adjunktus,  ELTE BTK
Komáromy Zsolt, egyetemi adjunktus, ELTE BTK
Kondor Imre, fizikus, ny. egyetemi tanár, ELTE TTK
Kondor Péter, egyetemi adjunktus, Közép-európai Egyetem
Konok Péter, PTA PTI tudományos munkatárs
Kontler László, egyetemi docens, rektorhelyettes, Közép-európai Egyetem
Korcsmáros Tamás, tanársegéd, ELTE TTK
Korn András, óraadó, BME TMIT
Kornai András   egyetemi tanár, BME TTK
Kosztolányi József, egyetemi docens, intézetvezető-helyettes, SZTE TTK
Kovács András Bálint, egyetemi tanár, ELTE BTK
Kovács Ágnes, egyetemi docens, SZTE BTK
Kovács Balázs, tanársegéd, PTE-MK
Kovács Edit, egyetemi adjunktus, KRE BTK
Kovács Endre, egyetemi docens, ME
Kovács Ernő, tanszékvezető egyetemi docens, ME GEIK
Kovács Éva Judit, hab. docens, PTE BTK, ELTE TáTK; tud. főmunkatárs MTA TK SZI
Kovács Kriszta, adjunktus, ELTE TáTK
Kovács Szilvia, tudományos segédmunkatárs, MTA-SZTE Turkológiai Kutatócsoport
Kovács Zoltán, külsős oktató, konzulens, BME ÉSZK
Kovai Melinda adjunktus, KRE BTK
Kováts Gergely, tanársegéd, BCE GTK
Kozma Judit, egyetemi docens, ME BTK
Kozmács István, nyelvész, SZTE
Könczöl Sándor, tudományos munkatárs, BME Gépészmérnöki Kar
Körtvélyesi Zsolt, ELTE TáTK
Kövér-Van Til Ágnes, egyetemi docens, ELTE TáTK
Krapecz Imre, főiskolai docens, BKF, Gazdaságtudományi Intézet
Krasztev Péter, docens, EKF BTK
Krausz Tamás, egyetemi tanár, ELTE BTK
Krémer Sándor, egyetemi docens, SZTE BTK
Kriza Borbála, szociológus
Krokovay Zsolt, fordító
Kubínyi Kata, egyetemi adjunktus, ELTE BTK
Kulcsár Valéria, egyetemi docens, SzTE BTK
Kunt Gergely, egyetemi tanársegéd, ME BTK
Kurdi Imre, docens, ELTE BTK
Kurucz Erika, szociológus
Kürti Jutka, nyugdíjas egyetemi adjunktus, ELTE TTK
Kürtösi Katalin, habilitált egyetemi docens, SZTE BTK
Labanino, Rafael, egyetemi tanársegéd, Berni Egyetem, Politikatudományi Intézet
Labádi Gergely, egyetemi docens, SZTE BTK
Laczkovich Miklós, egyetemi tanar, ELTE TTK
Ladányi János, egyetemi tanár, BCE
Ladányi Márta, egyetemi docens, tanszékvezető, SZIE KertK
Laki Ildikó, kutató, MTA Társadalomtudományi Kutatóintézet, SZI
Lakner Zoltán, tanársegéd, ELTE TáTK
Lamár Erzsébet, PhD hallgató, SZTE BTK
Lattmann Tamás, ELTE ÁJK és Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Lehmann Miklós, adjunktus, ELTE TÓK
Lencsés Éva, német nyelvtanár, SZTE Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
Lencsés Gyula, egyetemi adjunktus, SZTE BTK
Lendvai L. Ferenc, ny. egyetemi tanár, ME BTK
Lénárd Kata, egyetemi adjunktus, PTE, BTK
Lippai Mónika,  adjunktus, ELTE TTK
Lővei Pál, művészettörténész, Bölcsészettudományi Kutatóközpont Művészettörténeti Intézet
Ludassy Mária, egyetemi tanár, ELTE BTK
Lukács András, tudományos főmunkatárs, ELTE TTK
Lukács Péter, egyetemi tanár, WJLF
Lukács Zoltán, vegyész, Pannon Egyetem Mérnöki Kar Kémia Intézet
Maár Judit, egyetemi tanár, ELTE BTK
Major Klára, adjunktus, ELTE TáTK
Majtényi Balázs, tanszékvezető egyetemi docens, ELTE TáTK
Majtényi György, főiskolai tanár, EKF BTK
Maleczki Márta, tanszékvezető egyetemi docens, SZTE BTK
Marosán Bence, tanársegéd, BGF KK
Maros Judit, adjunktus, BGF KVIK
Marosi Ernő, a MTA r. tagja; prof. emeritus, ELTE BTK († 2021)
Márton Zsuzsanna, tudományos főmunkatárs, PTE TTK
Máté András, docens, tanszékvezető ELTE BTK
Mátyus Imre, egyetemi tanársegéd, SZTE BTK
Medve Anna, nyugalmazott egyetemi docens, PTE BTK Nyelvtudományi Tanszék
Mekis Péter, adjunktus, ELTE BTK
Melegh Attila, egyetemi docens, BCE
Menyhért Anna, tudományos munkatárs, ELTE BTK
Messmer Lili nyelvtanár BCE
Meszéna Géza, egyetemi docens, ELTE TTK
Mészáros Tamás, egyetemi adjunktus, SE ÁOK
Mihályi Helga, egyetemi adjunktus, ME BTK
Miklós Ágnes Kata, főiskolai docens, Általános Vállalkozási Főiskola
Miklósi Zoltán, Assistant Professor, Közép-Európai Egyetem
Milián Orsolya, SZTE BTK
Mille Miklós, BCE
Molnár Ágnes, egyetemi adjunktus, ME BTK, Kulturális és Vizuális Antropológia Intézet
Molnár Éva szociológus
Murányi István, egyetemi docens, DE, Szociológia és Szociálpolitika Tanszék
Müllner András, docens, tanszékvezető, ELTE BTK
N. Kovács Tímea, tanszékvezető főiskolai tanár, KJE
N. Tóth Ágnes, egyetemi docens, NYME
Nagy Ádám, egyetemi docens, Selye János Egyetem
Nagy Balázs, egyetemi docens, ELTE BTK
Nagy Beáta, egyetemi docens, BCE TáTK
Nagy Dénes Lajos, egyetemi tanár, ELTE TTK
Nagy Emília, ny. középiskolai tanár († 2022)
Nagy Endre, professor emeritus, Semmelweis Egyetem
Nagy Péter Tibor, egyetemi tanár, WJLF
Nagy Zita Éva, tanársegéd, Debreceni Egyetem BTK
Nagyillés János, egyetemi docens, SZTE BTK
Nánay Bence, egy. tanár, Antwerpeni Egyetem; tud. főmunkatárs, Peterhouse, Cambridge-i Egyetem
Naszódi Márton, adjunktus, ELTE TTK
Neményi Mária, tudományos tanácsadó
Németh Gábor, művésztanár, SZFE
Németh Renáta, adjunktus, ELTE TáTK
Neumann Eszter, tudományos smts. Budapesti Corvinus Egyetem
Nógrádi Dániel, adjunktus, ELTE TTK
Nyirő Nóra, egyetemi adjunktus, BCE GTK
Oblath Márton, szociológus, BCE
Odnorobova Eugénia, orosz bölcsész és tanár
Oláh Ferenc, adjunktus, SZTE JGYPK
Orbán Katalin, adjunktus, ELTE BTK
Orcsik Roland, tanársegéd, SZTE BTK
Orthmayr Imre, docens, tanszékvezető, ELTE BTK
Ótott Márta, PhD hallgató, SZTE BTK
Örkény Antal, egyetemi tanár, ELTE TáTK
Padisák Judit, egyetemi tanár, Pannon Egyetem
Pajkossy Gábor, egyetemi docens, ELTE BTK
Pajkossy Péter, tudományos segédmunkatárs, BME TTK
Pap Balázs, egyetemi tanársegéd, PTE BTK
Papp Gábor, egyetemi tanár, ELTE TTK
Papp Richárd egyetemi docens, ELTE TáTK
Passuth Krisztina, művészettörténész, professzor emeritus, ELTE BTK
Pataky Ernőné,  ny. könyvtárvezető
Pataki Gergely, adjunktus, BME TTK, SZIE GEK
Pavlovits Dávid, docens, tanszakvezető, SZTE Zeneművészeti Kar
Pavlovits Tamás, egyetemi docens, SZTE BTK
Pál Eszter, adjunktus, ELTE TáTK
Pálinkó István, egyetemi docens, SZTE TTK
Papp Gábor, főszerkesztő, BBC History
Pásztor Attila PhD-hallgató, SZTE
Pásztor Erzsébet, adjunktus, ELTE, TTK
Pellandini-Simányi Léna, adjunktus, ELTE BTK
Pelle Anita, egyetemi docens, SZTE GTK
Perecz László, egyetemi tanár, BME GTK
Pete Gábor, docens, BME TTK
Péter Ágnes, professor emeritus, ELTE BTK
Pethő Villő, adjunktus, SZTE ZK
Pinkasz András, PhD-hallgató, BME GTK
Pintér Tibor, adjunktus, ELTE BTK
Pokol Gergő, egyetemi docens, BME TTK
Dr. Póliska Csaba, egyetemi docens, Miskolci Egyetem
Polónyi István, egyetemi tanár, DE KTK
Polyák Gábor, egyetemi docens, PTE/BCE
Porció Tibor, egyetemi adjunktus, SZTE BTK
Poszler György, az MTA rendes tagja, professor emeritus, ELTE BTK († 2015)
Dr. Putnoky Péter, egyetemi tanár, PTE TTK Biológiai Intézet, Genetikai és Molekuláris Biológiai Tanszék
Radnóti Sándor, egyetemi tanár, ELTE BTK
Radó Péter, oktatáskutató
Ragó Lóránt, főiskolai adjunktus, Pallasz Athéné Egyetem, Pedagógusképző Kar
Rainer M. János, egyetemi tanár, Eszterházy Károly Főiskola
Rajk Judit, egyetemi adjunktus, LFZE
Rajk László, docens, SZFE († 2019)
Rácz István, egyetemi docens, intézetigazgató, DE BTK
Regős Ágnes, tanársegéd, ELTE TTK
Rényi Ágnes, docens, tanszékvezető, ELTE TáTK
Rényi András, intézetigazgató, ELTE BTK
Révész Emese, egyetemi adjunktus, MKE
Révész Éva, egyetemi tanársegéd, BCE GTK
Ropolyi László, tudományfilozófus, ELTE TTK
Rosta Miklós, tanársegéd, BCE
Rózsa Péter, tanszékvezető egyetemi docens, Debreceni Egyetem, Ásvány- és Földtani Tanszék
Rudas Tamás, egyetemi tanár, ELTE TÁTK
Ruzsa Ferenc, filozófus és indológus, docens, ELTE BTK
Ruzsa Gábor, egyetemi tanársegéd, BCE KTK
Sajó Sándor, adjunktus, ELTE BTK
Sághy Miklós, egyetemi adjunktus, SZTE BTK
Sári B. László, egy. adjunktus, PTE BTK
Sáringer János, tudományos munkatárs, SZTE BTK
Sárköziné Vandan Zaya, tanársegéd, Elte BTK, Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Sárosi Mária, adjunktus, BCE
Sávai-Matuska Ágnes, docens, SZTE BTK
Schein Gábor, docens, ELTE BTK
Schiller Erzsébet, egyetemi docens, NyME Savaria Egyetemi Központ
Schleicher Nóra, szociológus
Schmidt Andrea, adjunktus, MOME
Schwendtner Tibor, egyetemi tanár, Miskolci Egyetem BTK
Seláf Levente, egyetemi adjunktus, ELTE BTK
Selyem Zsuzsa, docens, BBTE Kolozsvár
Semjén András, közgazdász, docens, ELTE TáTK
Seregi Tamás, egyetemi adjunktus, ELTE BTK
Sik Domonkos, szociológus
Sik Dorka, egyetemi tanársegéd, ELTE TáTK
Sik Endre, egyetemi tanár, ELTE TáTK
Síklaki István, tanszékvezető, ELTE TáTK
Simon Dávid, tanársegéd, ELTE TáTK
Simon Ferenc, nyug. egy. docens, SZTE BTK
Simon József, egyetemi adjunktus, SZTE BTK
Simon Valéria, egyetemi adjunktus, ELTE BTK
Simonovits András, BME, Matematikai Intézet, félállású egyetemi tanár
Sinkovics Balázs, egyetemi tanársegéd, SZTE BTK
Sipőcz Katalin, egy. docens, SZTE BTK
Sirató Ildikó, tudományos kutató, OSZK; doktori iskolai témavezető, ELTE BTK
Somlai Gábor, egyetemi tanársegéd, ELTE TTK
Somlai Péter, egyetemi tanár, ELTE TáTK
Somlyó Bálint, egyetemi docens, ELTE BTK
Sólyom Péter, egyetemi tanársegéd, DE AJK
St.Auby Tamás óraadó, MKE
Stőhr Lóránt, egyetemi docens, SZFE
Suszczynska, Malgorzata, egyetemi adjunktus, SZTE BTK
Sütő Erika, gyakorlatvezető tanár, SZTE JGYPK
Strausz László, egyetemi adjunktus, ELTE BTK
Sz. Kristóf Ildikó, tudományos főmunkatárs, MTA BTK Néprajztudományi Intézet
Szabari Vera, adjunktus, ELTE TáTK
Szabó Dániel, tanársegéd, ELTE BTK
Szabó Ildikó, egyetemi tanár, DE BTK († 2016)
Szabó István Zoltán, PhD hallgató, SZTE BTK
Szabó Mária tanár, SOTE Idegennyelvi és Kommunikációs Központ
Szász Gábor, főiskolai tanár, GDF
Szegedy-Maszák Zoltán, egyetemi tanár, MKE
Szekeres-Varsa Vera, ny. lektorátusvezető, SZFE
Szende Katalin, tanszékvezető egyetemi docens, Department of Medieval Studies, CEU
Szendi István, egyetemi docens, SZTE Pszichiátriai Klinika
Szentgyörgyi Szilárd, intézetigazgató egyetemi docens, PE MFTK
Szeszlér Dávid, egyetemi docens, BME VIK
Szeverényi Sándor, egyetemi adjunktus, SZTE BTK
Szécsényi Endre, eszmetörténész, ELTE BTK
Szécsényi Krisztina, egyetemi adjunktus, SZTE BTK
Szécsényi Tibor, egyetemi adjunktus, SZTE BTK
Székely Klára, főiskolai adjunktus, NYME TTK
Székely Melinda, tanszékvezető egyetemi docens, SZTE BTK
Székelyi Mária, tanszékvezető egyetemi tanár, ELTE TáTK
Szénási Zoltán, tudományos munkatárs, MTA BTK ITI
Széplaky Gerda, egyetemi docenc, EKF
Szigetvári Andrea, egyetemi adjunktus, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Sziklai Péter, kandidátus, egyetemi docens, ELTE TTK
Szikra Dorottya, adjunktus, ELTE TáTK
Szilasi László, egyetemi docens, SZTE BTK
Szilágyi Ágnes Judit, habilitált docens, ELTE BTK
Szilágyi Ferenc
Szilágyi-Gál Mihály, egyetemi adjunktus, ELTE BTK
Szilárdi Réka, egyetemi tanársegéd, SZTE BTK
Szirmai Éva, docens, SZTE JGYPK
Szivák Judit, egyetemi docens, ELTE PPK
Szokács Kinga, főiskolai docens  Budapesti Gazdasági Egyetem, Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Kar
Szolláth Dávid, tud.segédmunkatárs, MTA BTK ITI; tanársegéd, PTE BTK
Szondi Ildikó, egyetemi docens, SZTE ÁJTK
Szőke Annamária, docens, ELTE BTK
Szöllősy-Sebestyén András, BME
Szőnyi György Endre, egyetemi tanár, SZTE BTK / CEU
Szummer Csaba, adjunktus, KRE BTK
Szűcs Katalin Ágnes főiskolai docens
Szűcs László, egyetemi docens, SZIE YMÉK
Szűcs Máté, tudományos munkatárs, Miskolci Egyetem, MAK
Szűcs Teri, tudományos munkatárs, ELTE BTK
Szvák Gyula tszv. egyetemi tanár, ELTE BTK
Takács Erzsébet, tudományos munkatárs, ELTE TáTK
Takács József, ny. egyetemi docens, ELTE BTK
Takács Judit, szociológus, MTA TK SzI
Tamás Pál, kutatóprofesszor, Corvinus Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar
Tardos Róbert, szociológus, ELTE TáTK, Corvinus T-Kar
Tátrai Tünde, egyetemi adjunktus, BCE GTK
Telcs András, egyetemi docens, BME VIK
Teller Katalin, adjunktus, ELTE BTK
Tengelyi László, egyetemi tanár, Bergische Universität Wuppertal († 2014)
Terestyéni Tamás, ny. tudományos főmunkatárs, MTA, ELTE egyetemi magántanár
Tibori Timea, címzetes egyetemi docens, tud. főmunkatárs, MTA TK SZI
Timár Andrea, egyetemi tanársegéd, ELTE BTK
Timár Ádám, adjunktus, SZTE TTK
Timár Róbert, oktató orvos, Semmelweis Egyetem Családorvosi Tanszék
Tordai Bence, főiskolai adjunktus, BKF
Toronyai Gábor, docens, Budapesti Corvinus Egyetem
Tóth Ákos, tudományos munkatárs, SZTE BTK
Tóth Attila,tanársegéd, ELTE TTK
Tóth Csaba, egyetemi ajdunktus, ELTE ÁJK
Tóth Gábor Attila, tanszékvezető docens, DE ÁJK
Tóth Gabriella, PhD hallgató, SZTE BTK
Tóth János, habilitált egyetemi docens, BME TTK
Tóth László, tanszékvezető főiskolai tanár, ZsKF, Kommunikáció- és Művelődéstudományi Intézet
Tóth Magdolna egyetemi tanár, SZIE KertK
Tóth Zoltán János, tudományos segédmunkatárs, SZTE BTK
Tőkei Éva, egyetemi adjunktus, ELTE BTK Germanisztikai Intézet
Törő Krisztina Noémi, adjunktus. ELTE BTK
Török Ervin, egyetemi adjunktus, SZTE BTK
Török Imre, ny. egyetemi tanár, BME († 2022)
Török Ferenc, adjunktus, SZFE
Török László, a MTA r. tagja; c. egyet. tanár, ELTE BTK († 2020)
Dr. Török Zsófia, SE ÁOK
Tőrös Szilárd, egyetemi docens, Pannon Egyetem
Törzsök Erika, szociológus, Civitas Europica Centralis Alapítvány
Trencsényi László, docens, ELTE PPK
Tverdota György, tanszékvezető egyetemi tanár, ELTE BTK
Újvári Edit, SZTE
Újvári Márta, professor emeritus, BCE
Ujvári Sándor, középiskolai fizikatanár
Ullmann Tamás, egyetemi docens, ELTE BTK
Urbán Ágnes, egyetemi adjunktus, BCE GTK
Vadas András, PhD egyetemi adjunktus ELTE BTK Történeti Intézet
Vadkerti Ildikó, ELTE TáTK
Vajda Júlia, tudományos főmunkatárs, ELTE TáTK
Vajda Károly, főiskolai docens, NYME AK
Vajda Mihály, professor emeritus, DE BTK
Vajda Zsuzsanna, egyetemi tanár, Corvinus
Valastyán Tamás, habilitált egyetemi adjunktus, DE,
Valuch Tibor, docens, ELTE TáTK
Varga Csaba, egyetemi docens, PTE ÁOK
Varga Júlia, tudományos főmunkatárs, MTA KRTK Közgazdaságtudományi Intézet
Varga Zoltán, egyetemi adjunktus, PTE BTK
Vass Vilmos, docens, ELTE PPK
Vályi Gábor, egyetemi adjunktus, BME GTK
Vámos Péter, tudományos munkatárs, BME VIK
Vandlik Katalin, egyetemi adjunktus, ELTE BTK Régészettudományi Intézet
Váradi András, belgyógyász, kardiológus, ny. egyetemi adjunktus, SE ÁOK
Váradi András, tudományos tanácsadó, MTA
Váradi Balázs, tudományos munkatárs, ELTE TáTK
Vásárhelyi Mária, tudományos főmunkatárs, MTA
Vástyán Rita, nyelvtanár, SZTE ÁOK
Velkey Gábor, tud. munkatárs, MTA KRTK; adjunktus, SZIE GAEK
Vella Péter János, szaktárgyi oktató, ELTE TTK
Végh Margit, tanár
Victor András, nyugdíjas főiskolai tanár, ELTE TTK
Vicsek Lilla, egyetemi docens, BCE
Vidra Zsuzsanna, docens, EKF
Vígh Tibor, egyetemi tanársegéd, SZTE BTK
Vigvári Gábor, adjunktus, BCE KTK
Vincze Teréz, adjunktus, ELTE BTK
Virág Tünde, tudományos munkatárs, MTA KRTK RKI; főiskolai docens, EKF GTK
Visi Tamás, adjunktus, Palacky Egyetem, Olomouc
Viskolcz Noémi, főiskolai tanár, SzTE JGYPK
Vissy Beatrix, egyetemi tanársegéd, ELTE ÁJK
Vörös Miklós, egyetemi adjunktus, MOME
Weaver, Eric Beckett, egyetemi docens, DE BTK
Weiss János, egyetemi tanár, PTE BTK
Wessely Anna, docens, ELTE TáTK
Williams, Thomas A., egyetemi tanársegéd, SZTE BTK
Zibolen Erzsébet, főiskolai docens, BGF
Ziegler Dezső Tamás, tudományos segédmunkatárs, ELTE TÁTK, MTA TK JTI
Zólyomi Gábor, egyetemi docens, intézetigazgató, ELTE BTK
Zvolenszky Zsófia, egyetemi adjunktus, ELTE BTK
Zsadányi Edit, egyetemi docens, Groningeni Egyetem, Finnugor Tanszék
Zsellér Anna, Goethe Intézet

 

Vélemény, hozzászólás?