Oktatói Hálózat

Az Oktatói Hálózat alapító nyilatkozata – 2012. 02. 17.

Print Friendly, PDF & Email

Magyar egyetemi oktatók kezdeményezésére a mai napon megalakult az Oktatói Hálózat.

Kezdeményezésünket az új felsőoktatási törvény és a felsőoktatás működését érintő kormányzati intézkedések miatti aggodalom szülte. Fő célunk a magyar felsőoktatás demokratikus megújítása, értékeinek megőrzése. Alapértéknek tartjuk a felsőoktatási intézmények autonómiáját, az oktatás és kutatás szabadságát.

Ezen értékek nevében elutasítjuk a rögtönzésszerű, diktatórikus és végletesen centralizáló oktatásirányítást, amely az oktatás alsóbb  fokozatain és a felsőoktatásban is súlyos károkat okoz.

Elutasítjuk azt a gyakorlatot, hogy a kormány a felsőoktatás egy sor fontos kérdését rendeleti úton és nem törvényi szinten szabályozza. Követeljük, hogy a kormányzat vonja vissza az alapos elemzések, hosszú távú hatástanulmányok és érdemi szakmai és társadalmi egyeztetés nélkül hozott intézkedéseket. Támogatjuk a Hallgatói Hálózat törekvéseit és a Hallgatói Fórumon február 15-én elfogadott 10  pontot.

Követeljük, hogy a felsőoktatás átalakítása során kiemelt szempont legyen az esélyegyenlőség és a társadalmi igazságosság!

Elutasítjuk a keretszámok önkényes és szakmailag indokoltatlan csökkentését és a forráskivonás egyéb átgondolatlan módjait, amelyek következtében lehetetlen helyzetbe kerültek a továbbtanulni vágyó fiatalok és nagy múltú képzési területek jövője vált bizonytalanná. Aggasztónak tartjuk azt a jelenséget, hogy a diplomások tömegével vándorolnak a gazdagabb országokba, ugyanakkor véleményünk szerint ezt a problémát nem az egyéni szabadság korlátozásával kell szabályozni. Meggyőződésünk, hogy a magyar munkaerőpiac problémáira nem a hallgatók mozgásszabadságának szerződéses megkurtítása a jó válasz.

Fontosnak tartjuk, hogy a közszféra részeként működő állami felsőoktatási intézményekben az oktatók szabad légkörben és kiszámítható környezetben dolgozhassanak.

Elutasítjuk azokat a kormányzati törekvéseket, amelyek arra irányulnak, hogy a felsőoktatási intézményektől elvegyék a  működésükhöz szervesen hozzátartozó létesítményeket (kollégiumok, sportlétesítmények stb.).

Várjuk a magyar felsőoktatásban dolgozó oktatók, kutatók csatlakozását. Úgy gondoljuk, hogy az egyetemeken helye van a közéleti vitáknak, az ágazat sorsával kapcsolatos, hallgatók és oktatók részvételével zajló, szabad eszmecseréknek. Javasoljuk hogy minél több  felsőoktatási intézményben alakuljanak helyi oktatói hálózatok, amelyek az országos Oktatói Hálózat közvetítésével összehangolhatják  fellépésüket.

Aki egyetért törekvéseinkkel, csatlakozzon facebook-oldalunkhoz vagy küldjön e-mailt a következő címre: oktatoihalozat@googlegroups.com

 

2012. február 17.

Az Oktatói Hálózat alapítói

Vélemény, hozzászólás?