2020. február hónap bejegyzései

Az Oktatói Hálózat állásfoglalása az új Nemzeti Alaptantervről

Az Oktatói Hálózat egyetértését és szolidaritását fejezi ki az új Nemzeti Alaptanterv ellen tiltakozó szakmai szervezetekkel. Ez a dokumentum címével ellentétben már csak azért sem nemzeti, mert elkészítése során nem törekedtek konszenzusteremtésre. Szinte titokban készültek különböző változatai, amelyeknek még a szerzőit sem ismerjük.

Nemzetinek azért sem nevezhető, mert nyilvánvaló ideológiai elfogultságok érhetők benne tetten. Így például a NAT történelemtanítást szabályozó része problémamentesként jeleníti meg a két világháború közötti korszakot, az irodalomoktatásban pedig olyan, köztudomásúan középszerű szerzőket állít előtérbe, akik szélsőjobboldali ideológiákhoz kapcsolódtak.

Alaptantervnek sem igazán tekinthető a kormányhatározatként megjelent szöveg, hiszen az alaptanterv fogalmára rácáfolva alig hagy mozgásteret a pedagógusoknak. A kötelező jelleggel megtanítandó ismeretek köre oly nagy, hogy a tanárok valójában nem tudnak majd élni a választás szabadságával.

Az új NAT, akárcsak a közelmúlt többi oktatáspolitikai intézkedése, a legkevésbé sem segíti elő, hogy a fiatalok elsajátítsák a sikeres életvitelhez és munkavállaláshoz szükséges kompetenciákat az iskolában. A számos ponton elavult szemléletű, a nemzet fogalmát eltorzító, a honvédelmi nevelést indokolatlanul előtérbe állító, átideologizált dokumentum azt sem segíti elő, hogy a mai diákok a világra nyitott, azt megismerni és megérteni vágyó, kritikus gondolkodásra képes, természeti és társadalmi környezetük jobbításáért tevékenykedő felnőtteké válhassanak.

Az új NAT-ban azoknak a központosító és voluntarista tendenciáknak a folytatását látjuk, amelyeket a „Háttal Európának” című, a kultúra, az oktatás, a tudomány és a média magyarországi leépítését dokumentáló jelentésünkben mutattunk be. Ugyanakkor nyomát sem látjuk benne azoknak az alapelveknek és értékeknek, amelyeket az ellenzéki pártok fogalmaztak meg 2018-ban a Oktatási Minimumban.

Az Oktatói Hálózat tiltakozik a NAT bevezetése ellen és felhívja a diákokat, oktatókat, kutatókat és szülőket, hogy  aláírásukkal támogassák a  Magyartanárok Egyesületének petícióját.

 

Protest of the Hungarian Academic Network (OHA) against the new “National” Curriculum (NAT)

The Hungarian Academic Network (OHA) expresses agreement and solidarity with the protest by professional organizations against the new “National” Curriculum (NAT). This document – contrary to its title – is NOT nationwide, a consensus was not even attempted, its drafts and even authors were and are secret.

Secondly, it cannot be called national because of its obvious ideological bias. Two examples:  the history chapter depicts the period between the two world wars as not at all problematic, and the literature chapter favors authors with connections to extreme right ideologies (who are considered by the majority of experts as mediocre).

The purpose of the curriculum to provide a foundation for further extended material is not fulfilled either, for there is no room for flexibility. The mandatory knowledge is so extensive that it leaves little opportunity for educators to even consider optional material.

The new curriculum will not prepare the pupils for a successful life and career. The anachronistic, ideologically biased document, with its simplistic, distorted concept of nation, and unjustified militarism, will not prepare pupils to become open, proactive adults capable of critical thinking. For example, it will not enable them to hold policymakers accountable, or stand up for preserving nature and improving society.

The document ignores modern pedagogy and represents the present government’s political overreach. Once again, it makes ideological indoctrination the goal of schooling, and does so 30 years after the failure of a similar attempt.