Az Oktatói Hálózat állásfoglalása a Corvinus Egyetem budai karainak elcsatolásáról

Az Oktatói Hálózat állásfoglalása a Corvinus Egyetem budai karainak elcsatolásáról

Print Friendly, PDF & Email

A Budapesti Corvinus Egyetem szenátusa 2015. szeptember 9-i rendkívüli ülésén nagy többséggel elutasította az EMMI azon javaslatát, hogy az Egyetem három budai karát (az egykori Kertészeti Egyetem karait) 2016. január 1-től a gödöllői Szent István Egyetemhez csatolják. Ezzel a szenátus megerősítette azt a korábbi állásfoglalását, hogy a Corvinusnak mint hat karral rendelkező egyetemnek egyben kell maradnia.

Közvetlenül a szenátusi szavazás előtt Balog Zoltán bekérette az egyetem vezetését, és az elcsatolást elrendelő döntéséről tájékoztatta őket. A felsőoktatási törvényben előírt sorrendiség tudatos és az egyetemre nézve megalázó megsértése csak betetőzése volt annak a méltatlan folyamatnak, amely hónapok óta zajlott a Corvinus, a felsőoktatási államtitkárság és a gödöllői Szent István Egyetem között. Ennek során a minisztérium az agrárintegrációval kapcsolatos szakmai terveket kért a két érintett egyetemtől, azt a várakozást keltve, hogy a beérkező elképzelések alapján mérlegeli majd a budai karok sorsát. A nyilvánosságra került információk alapján azonban úgy tűnik, hogy a szakmai érveknek nem jutott valódi szerep a döntés meghozatalában. Egyelőre nem ismeretes olyan szakmai koncepció, minisztériumi stratégia vagy hatástanulmány, amely bemutatná, hogyan lesz magasabb színvonalú az agrár-felsőoktatás a jelenleg is forráshiányos Szent István Egyetem és a szintén forráshiányos budai karok kikényszerített fúziója nyomán.

Az Oktatói Hálózat szerint a budai karok oktatói és hallgatói jogosan sérelmezik a Corvinustól való elcsatolásról és a gödöllői Szent István Egyetembe való beolvasztásról hozott minisztériumi döntés módját és tartalmát. Jogosan érezhetik, hogy a többletforrással nem járó, viszont presztízsveszteséggel, munkahelyek elvesztésével és működési zavarokkal fenyegető átszervezés súlyosan veszélyezteti a 160 éves budai intézmény eredményeit. Jogosnak tartjuk azt az igényt is, hogy a Corvinusra beiratkozott és az ott megállapított költségtérítést fizető hallgatók a Corvinus Egyetem diplomáját szeretnék kézhez kapni tanulmányaik végén.

Az államtitkárság döntése, amely figyelmen kívül hagyta a szakmai érveket és a kidolgozott fejlesztési terveket, szembe megy az egyetemi autonómia alaptörvényben is megerősített elvével, és súlyosan veszélyezteti az átszervezésre ítélt egyetemek rendes működését. A költségvetési szempontok oktatásszervezési szempontok fölé rendeléséről tanúskodik az a tény, hogy a tervezett átszervezést tanév közben, a vizsgaidőszak alatt akarják végrehajtatni.

A most bejelentett átszervezéshez hasonló önkényes döntések bármikor bármelyik másik egyetem sorsát is megpecsételhetik. Az államtitkár korábbi bejelentései alapján októberben újabb átszervezési meglepetések várhatók. Nem gondoljuk, hogy minden átszervezési kezdeményezés eleve az ördögtől való volna, és hogy megfelelő szakmai érvekkel alátámasztott, hatástanulmányokkal megalapozott és valóságos egyeztetéseken előkészített átalakításoknak ne lenne létjogosultságuk a felsőoktatásban. A budai karok kiszakítása a Corvinusból és a SZIE-be való kényszerintegrációjuk azonban nem tesz eleget ezen szakmai elvárásoknak, ezért az Oktatói Hálózat szolidaritást vállal a budai karokkal, és felszólítja az Emberi Erőforrások miniszterét, hogy vonja vissza meglapozatlan döntését.

Budapest, 2015. 09. 23.

Oktatói Hálózat

Vélemény, hozzászólás?