Oktatói Hálózat

Az Oktatói Hálózat felhívása – 2013. 01. 15.

Print Friendly, PDF & Email

1. Az Oktatói Hálózat követeli, hogy a kulturális kormányzat minden, a felsőoktatást érintő döntés meghozatala előtt tárgyaljon a felsőoktatás minden érintett résztvevőjének legitim képviselőjével, az Országos Felsőoktatási Egyeztető Fórummal. A tárgyalások céljának a hallgatók – OFEF által is támogatott – hat pontja teljesülését tekintjük.

2. Követeljük az egyetem teljes körű, a tanítás, tanulás és kutatás szabadsága mellett a szervezeti és gazdasági kérdésekre is kiterjedő autonómiáját. Az autonómiának számonkérhetőséggel és átláthatósággal kell párosulnia.

3. A finanszírozás ügyében mind rövid távú, sürgős intézkedésre, mind a hosszú távú stabilitás megteremtésére szükség van.

‒ Rövid távon megengedhetetlen, hogy az ország vezető egyetemei fizetésképtelenné váljanak vagy tömeges elbocsátásokra kényszerüljenek, különösen akkor, amikor a hallgatói létszám megközelítőleg vissza fog állni a néhány évvel ezelőtti szintre, az oktatói állomány pedig az elmúlt két évben már lényeges veszteségeket szenvedett el.

‒ Hosszú távon rögzíteni kell az állami szerepvállalás mértékét, és ebben az EU ajánlást, a GDP 1%-át kell irányadónak tekinteni. Emellett tisztázni kell a hallgatóktól vagy végzettektől elvárható hozzájárulás módját és mértékét, és a gazdasági élet szereplőinek is hozzá kell járulniuk a felsőoktatás fejlesztéséhez.

4. Kinyilvánítjuk elkötelezettségünket a felsőoktatás átfogó reformja mellett, és éppen ezért visszautasítjuk azt, hogy téves helyzetértékelésen alapuló, kapkodó, egymásnak is ellentmondó, kizárólag költségcsökkentésre irányuló intézkedések sorozatát nevezzék ki reformnak.  Világosan tisztázni kell, hogy a reformnak milyen értékeken kell alapulnia. Ezek tekintetében mértékadónak tekintjük az oktatásban működő hálózatok által elfogadott Oktatáspolitikai Alapelveket, külön kiemelve a méltányosság, az esélykülönbségek csökkentése szempontját.

Az OHA gyűlése egyetért a hallgatók magyar kormányhoz címzett ultimátumában megfogalmazott követelésekkel. Amennyiben a követelések teljesülésében a következő egy hónapban nem történik lényeges előrelépés, az Oktatói Hálózat meg fogja találni a tiltakozás megfelelő módját.

Vélemény, hozzászólás?