Az Oktatói Hálózat nyilatkozata a közszolgálati egyetem monopóliumáról

Az Oktatói Hálózat nyilatkozata a közszolgálati egyetem monopóliumáról

Print Friendly, PDF & Email

Az Oktatói Hálózat több más szakmai szervezethez hasonlóan megütközéssel értesült az Országgyűléshez T/5050. sz. alatt benyújtott törvényjavaslatról. Ennek tárgya a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló a 2011. évi CCIV. törvény módosítása.  E törvény létrehozná az osztatlan államtudományi képzést, és annak folytatására (kormánypárti módosító indítvány szerint: oklevél kiadására) kizárólag a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet jogosítaná föl.

Az Oktatói Hálózat teljes mértékben támogatja a jogi karok dékánjainak, valamint a Magyar Tudományos Akadémia IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztályának a törvényjavaslatra vonatkozóan közzétett tiltakozó állásfoglalását, és hasonlóképpen fenyegetőnek látja a tervezett módosítás rövid- és hosszú távú lehetséges hatásait. Az állam- és jogtudományi karok és a jogászképzés mellett a jelenlegi javaslat súlyosan érinti a közgazdálkodási és közpolitikai, valamint a nemzetközi kapcsolatokra irányuló multidiszciplináris képzési programokat is, amelyek pedig a mintaadó nemzetközi gyakorlatot követve alakultak ki, illetve alakultak át a rendszerváltást követően a magyarországi egyetemeken. A törvénymódosító javaslat alkalmas lehet arra, hogy elzárja az állam- és jogtudományi karok diplomájával rendelkező hallgatók elől a közigazgatási pályákat.

Hasonlóan a Dékáni Kollégium leveléhez és az MTA IX. Osztályának állásfoglalásához, az Oktatói Hálózat elfogadhatatlannak tartja, hogy a vonatkozó tervezetet nem egyeztették a Magyar Akkreditációs Bizottsággal, a Magyar Rektori Konferenciával és a Magyar Tudományos Akadémiával, miként az érintett egyetemekkel sem. A törvényjavaslatról, annak általános és részletes vitájának lefolytatásáról e szakmai köröket nem értesítették. Ez az eljárás demokratikusan működő jogállamban egyértelműen elutasítandó. Tartalmi probléma az, hogy a törvényjavaslat nincs összhangban az Alaptörvény X. cikk (2) és (3) bekezdéseiben a tudomány művelői számára biztosított jogokkal, és egyértelműen sérti a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 1. § (4) bekezdését, amely szerint a tárgyban az Akadémia véleményét ki kell kérni. Az akadémiai törvény 3. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltak szerint továbbá az Akadémia kötelessége az, hogy őrködjék a a tudomány művelésének szabadsága felett. A jelen törvényjavaslat megakadályozza a testületet törvényben megszabott közfeladata ellátásában.

Megalapozatlan és önkényes eljárás az, hogy államtudományi, illetve közigazgatási szakok elvégzését tanúsító oklevelet kizárólagosan csak egy, éspedig a felsőoktatás általános rendszeréből törvényileg kiemelt intézményben adjanak ki. A törvényjavaslat durván sérti az állam semlegességének és a felsőoktatás pluralizmusának elveit, és a tudományművelés szabadságának az Alaptörvény X. cikkének (1) bekezdésében is biztosított elvét.

Mindezek alapján az Oktatói Hálózat csak azt tudja elfogadni, ha a Kormány egyenlő feltételek mellett folyamatosan biztosítja az állam- és jogtudományi karok számára, továbbá a közgazdálkodást, közpolitikát és nemzetközi kapcsolatokat oktató egyetemek számára a képzési jogosultságot és az oklevélkiadást. Az állam- és jogtudományi karok, illetve a különböző társadalomtudományi irányultságú képzések (közigazgatás-szervezés, politológia, közgazdaságtan, nemzetközi kapcsolatok) eddig is megfelelő színvonalon elégítették ki az államtudományi ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése iránti igényt. Ezért az Oktatói Hálózat azt kívánja, hogy a Kormány haladéktalanul vonja vissza törvényjavaslatát.

Az Oktató Hálózat kénytelen megállapítani: baj van azzal a kormányzattal, amely a közszolgálati pályák vonzerejét adminisztratív beavatkozások révén, demokratikus és jogállami alapelvek felülírásával reméli biztosítani. A fejlett világban már rég meghaladott és értelmezhetetlen az a gyakorlat, hogy a kormányzat akadémiai képzések megrendelőjeként lép fel egyetemmel szemben, még akkor is, ha az állami fenntartású. Követeljük a Magna Charta Universitatum által 1988-ban Bolognában kinyilvánított egyetemi autonómia tiszteletben tartását!

Budapest, 2015. 06. 26.

Vélemény, hozzászólás?