Független alapkutatási pályázati rendszert!

Független alapkutatási pályázati rendszert!

Print Friendly, PDF & Email

Az Oktatói Hálózat nyilatkozata 

Hetek óta háborog a magyar tudományos élet amiatt, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium, illetve az égisze alatt működő Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elfogadhatatlan módon, több szakmai zsűri véleményét felülbírálva megváltoztatta az idei OTKA-pályázatok eredményeit: vesztesekből győzteseket csinált. A szakmai kollégiumok döntéseinek megváltoztatását az NKFIH elnöke látszólag tudományos érveléssel, tudománymetriai szempontokra (publikációk, hivatkozások száma, helye stb.) hivatkozva indokolta. Ezt követően Palkovics László innovációs és technológiai miniszter szombaton utólagos egyeztetést kezdeményezett az NKFIH és az MTA vezetősége között az OTKA-pályázatok értékelésének rendszeréről.

Tudnivaló, hogy a pályázó kutatók korábbi tudományos teljesítménye – tudománymetriai adatai – a pályázatok értékelése során fontos, kellő súllyal figyelembe vett, de nem mindent felülíró szempontot jelent. Véleményünk szerint súlyos hiba a komplex értékelés alapján kialakult sorrendet a szempontok egyikének kiemelésével felülbírálni. Ugyancsak elfogadhatatlan, hogy az utólagos kormányzati beavatkozás alapjául egy sok szempontból erősen vitatható, nem kontrollált, nem egységes és hiányos adatbázis szolgált.

A pályázati folyamatba való hivatali beavatkozás, az eredmények utólagos megváltoztatása, valamint az alapkutatások értékelési rendszerének megváltoztatására irányuló kormányzati törekvés ellentmondásban áll Magyarország Alaptörvényével, amely szerint „Magyarország biztosítja a tudományos kutatás és művészeti alkotás szabadságát […] Tudományos igazság kérdésében az állam nem jogosult dönteni, tudományos kutatások értékelésére kizárólag a tudomány művelői jogosultak”. Azok az alacsonyabb szintű jogszabályok, amelyekre a pályázati folyamatba való kormányzati/hivatali beavatkozást a kormány innovációs és technológiai minisztere és az NKFIH elnöke alapozza, nyilvánvalóan sértik a tudomány művelőinek az alaptörvényben deklarált jogait, azaz alkotmányellenesek. Követeljük az alkotmányellenes jogszabályok visszavonását, az azokra alapozott döntések megsemmisítését, és a törvényesség helyreállítását a tudományos kutatások értékelésében!

Az alapkutatási pályázati rendszerbe való kormányzati beavatkozásokat az OTKA Irodának a technológiai fejlesztési és innovációs célokat követő kormányhivatalba, az NKFIH-ba való 2014-es beolvasztása tette lehetővé. A magyar tudomány fejlődése, az alapkutatások szakmai alapon történő finanszírozása érdekében elengedhetetlennek látjuk az OTKA eredeti szervezeti és működési autonómiájának helyreállítását, beleértve az OTKA-pályázatok értékelésben eljáró bizottságok személyi összetételének nyilvánosságát is. Ez lehetne az ITM, az NKIFH és az MTA közti, Palkovics László által kezdeményezett soron következő egyeztetésének egyetlen legitim célja.

Vélemény, hozzászólás?