Oktatói Hálózat

HÖOK tüntetés – Deczki Sarolta

Print Friendly, PDF & Email

Kedves Barátaim,

egy jó hírrel kezdem: az egyetem a miénk! Miénk: hallgatóké, oktatóké, és miénk, a magyar társadalomé! Az egyetem nem a szaktárca és nem a kormány tulajdona! Nem dönthetnek az egyetemek sorsáról anélkül, hogy velünk egyeztettek volna! Márpedig a miniszterelnök állításával ellentétben pontosan ez történt: nem egyeztettek velünk!

Nem egyeztettek velünk, és a fejünk fölött hoztak meg olyan döntéseket, melyek súlyosan érintik a magyar felsőoktatás, a magyar hallgatók, a magyar oktatók és az egész magyar társadalom jövőjét! Ennek az országnak nincs jövője színvonalas és mindenki számára elérhető felsőoktatás nélkül! Kiművelt emberfők nélkül Magyarország eltűnik a süllyesztőben. Ne hagyjuk!

A kormány döntései tovább nehezítik az így is alacsony szintű társadalmi mobilitást, elzárják a szegény, ám tehetséges gyerekeket a tanulás és ezzel a felemelkedés lehetőségétől! Kasztrendszert alakítanak ki, amelyben a tanulás a kevesek kiváltsága lesz.

Színvonalas felsőoktatásról nem lehet szó ott, ahol rögtönzésszerű és szakmailag teljesen indokolatlan döntésekkel avatkoznak bele a rendszerbe. Ahol egyik napról a másikra milliárdokat zárolnak az egyetem és főiskolák számlájáról, és ahol évről évre egyre kevesebb pénzt szánnak az oktatásra és kutatásra. Ahol az egyetemek és főiskolák szénszünetre kényszerülnek vizsgaidőszakban; ahol az oktatók nem tudhatják, hogy a következő hónapban lesz-e még állásuk; ahol a hallgatók nem tudhatják, hogy befejezhetik-e azt a szakot, amit elkezdtek; és a középiskolások nem tudhatják, hogy milyen feltételek lesznek érvényesek akkor, amikor jelentkezési lapjaikat be kell adniuk. Ami manapság a felsőoktatásban történik, bizonytalanságba sodor minden érintettet – márpedig a felsőoktatás ügyében minden magyar állampolgár érintett! Hallgatóként vagy oktatóként, szülőként vagy nagyszülőként, vagy az ország jövőjéért aggódó állampolgárként!

Magyarországon a felsőoktatásra és kutatásra szánt összegek évek óta nem nőnek, hanem csökkennek, szemben az európai uniós ajánlásokkal és szemben a józan ésszel! Sehol a világon nincs önfinanszírozó felsőoktatás! Az államnak nem pénzt kell kivonnia, hanem be kell fektetnie az oktatásba és a kutatásba, mert ebben rejlik Magyarország sikere és jövője! Úgy tűnik, nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy nem attól lesz több és jobb szakmunkás, ha a felsőoktatást tönkreteszik! Úgy tűnik, azt sem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a diplomások körében alacsonyabb a munkanélküliség, és nem a romkocsmák mélyén merengenek állás nélkül, hanem a közjót gyarapítják!

Az egyetemek és főiskolák nem csak egy papírt adnak a végzős hallgatók kezébe, amivel elmehetnek Londonba mosogatni. Az egyetemek és főiskolák a világra nyitott, saját döntéseikért felelős, autonóm és kritikusan gondolkodó emberek nevelésében érdekeltek, akik az élet több területén is meg tudják állni a helyüket. A magyar társadalomnak szüksége van ezekre az emberekre, ám nem csoda, hogy a jelenlegi kormányzat fél tőlük. Fél az autonómiától, a kritikától, a nyitottságtól és a tudástól! Bamba és lojális alattvalókra van szüksége, akiket irányítani tudnak.

Ezért akarják korlátozni az egyetemek autonómiáját is, olyan gazdasági vezetőt: kancellárt ültetve az egyetemek nyakába, aki akár az oktatás és kutatás érdekeit figyelmen kívül hagyva is végrehajtja a kormányzati utasításokat. A kormány és kancellárjai nem hivatkozhatnak a munkaerő-piaci igényekre, mert azok megjósolhatatlanok. És nem hivatkozhatnak gazdasági racionalitásra sem, hiszen ennek a semmibe vételét tapasztaljuk részükről nap mint nap. A felsőoktatási intézmények azonban hivatkozhatnak az egyetemi autonómia több száz éves intézményére, mely sikeressé tetté a világ fejlett országait! Nálunk ezzel szemben az egyetemeket és főiskolákat meg akarják fosztani önállóságuktól és egy centralizált rendszer részévé akarják tenni őket, amelyben a kiszolgáltatottság és a bizonytalanság uralkodik, a fő szempont pedig az, hogy ne kerüljön sokba. De mi nem koldusok akarunk lenni a saját hazánkban, hanem felelős, autonóm, kritikus és művelt állampolgárok!

De van egy jó hírem: mindez azt jelenti, hogy félnek tőlünk. Azt jelenti, hogy erősek vagyunk, és erősebbek lehetünk! Az egyetem a miénk! Éljen a demokratikus, művelt és szolidáris Magyarország! Éljen a haza!

Vélemény, hozzászólás?