Címkearchívumok: Corvinus Egyetem

Public statement of the Hungarian Network of Academics to José Manuel Barroso, president of the European Commission

Mr President,

We, lecturers of the Hungarian higher education express our congratulation to you on the occasion of your distinction with the title of doctor honoris causa at Budapest Corvinus University. We all highly appreciate your devoted work as the president of the European Commission in the promotion of the idea of Europe and integration. On this special occasion we would like to draw your attention to the critical situation of Hungarian higher education.

The Hungarian government reduced the budget of higher education to its half during the last 5 years and failed to elaborate a stable and predictable financing system. In 2013, the Hungarian national budget spent only 0,43 % of the GDP to higher education – instead of 1% according to the recommendation of EU. The government strongly restricts academic autonomy and obliges financially vulnerable university managements to background bargaining and lobbying. The prime minister personally appoints chancellors beside rectors and thus can directly interfere in the management of universities. The government also threatens the independent functioning of the Hungarian Accreditation Committee thus discrediting quality assessment and hampering the international recognition of our universities. The teaching staff suffered essential losses due to forced retirement and dismissal caused by financial restrictions: as a result, the workload of the remaining active academic staff has greatly increased while their salaries remain extremely low compared to European standards.

The Hungarian government failed to elaborate a well founded and legally accepted strategy of higher education, and the distribution of authorities and responsibilities in the management of higher education is opaque. The government arbitrarily allocates resources and provides undue advantages to loyal institutions. E.g. the government plans to spend 90 % of the budget applied for in the Horizon2020 programme on the National University of Public Service, a newly founded university close to the government.

The government is building a parallel network of research institutes and universities in order to serve its own goals while the existing recognised educational institutions are struggling for their residual autonomy. As part of this strategy, the government founded and finances – by-passing the existing normative criteria – the National University of Public Service and the University of Physical Education. In order to create this latter institution, the parliamentary majority made an ad hoc modification of the established law of nominating university professors, thus devaluating the title. Recently it became public that the Hungarian National Bank transferred assets of 650 million Euros to its own foundations, (an equivalent of 150 % of the total annual budget of higher education), in order to use the return on investment to create educational programmes of ’unorthodox’ economic policy. In this way, they finance public tasks with public funds circumventing the national budget in an uncontrollable way, pursuing ideological objectives.

You, as an engaged adherent of European values should be aware of the fact that the actual Hungarian government instead of promoting social mobility, inhibits it. The Hungarian government aims to exclusively reinforce the middle class at the expense of the poor; the lower social strata are marginalised and abandoned. Compulsory schooling has been lowered to the age of 16; instead of real gap-closing programmes, family allowances and a good grant system, the government’s policy penalises the poor population and encourages the segregation of the Roma. These measures hamper the further education of socially handicapped students. As a consequence of the educational policy of the government the number of freshmen in higher education declined by 30%, worsening, above all, the chances of the underprivileged youth.

Here, at Corvinus University, it is especially important to emphasise that by restricting access to legal, economic and social scientific programmes, the government reserves the exclusive possibility to those coming from privileged backgrounds to be recruited to the economic and political elite.

The Hungarian government devaluates knowledge and professional expertise both in words and in deeds, it takes decisions without wide consultations with experts, and excluding the public. Europe must be aware that the Hungarian government is consciously, deliberately and systematically moving away from European values and the declared goals of the EU.

We would like to ask you to bring your full authority to make the EU stand up more resolutely for its own principles and take action in all the cases when the Hungarian government acts in opposition to European values and principles.

 

Budapest, 11. 09. 2014.

Hungarian Network of Academics (Oktatói Hálózat)

Az Oktatói Hálózat levele José Manuel Barrosónak, az Európai Bizottság leköszönő elnökének

Tisztelt Elnök Úr!

Mi, a magyar felsőoktatásban dolgozó egyetemi oktatók szeretnénk gratulálni Önnek abból az alkalomból, hogy a Budapesti Corvinus Egyetem tiszteletbeli doktorává avatja Önt. Mindannyian nagyra értékeljük az Európai Bizottság elnökeként az utóbbi tíz évben az európai ügy előremozdításáért végzett felelősségteljes munkáját. Felhasználva budapesti látogatásának alkalmát, szeretnénk felhívni figyelmét a magyar felsőoktatás válságos helyzetére.

A magyar kormány az elmúlt öt évben reálértéken nagyjából a felére csökkentette a felsőoktatás költségvetési támogatását és máig nem hozott létre szabályozott, kiszámítható finanszírozási rendszert az ágazatban. 2013-ban a magyar költségvetés az Európai Unió által javasolt minimum 1% helyett mindössze a GDP 0,43 %-át fordította felsőoktatásra. A jelenlegi kormány súlyosan korlátozza az egyetemi autonómiát is, a pénzügyileg kiszolgáltatott helyzetbe hozott intézmények vezetőit kijárásra kényszeríti. A rektorok mellé a kormányfő személyesen nevez ki kancellárokat, akiken keresztül immár közvetlenül avatkozhat be az egyetemek irányításába. A kormány a Magyar Akkreditációs Bizottság független működését is fenyegeti, elhiteltelenítve ezzel a minőségellenőrzést és veszélyeztetve egyetemeink nemzetközi integrációját. A pénzügyi megszorításokat követő kényszernyugdíjazások és elbocsátások miatt lényeges veszteségeket szenvedett el az oktatói állomány, amelynek munkában maradt része egyre többet kénytelen dolgozni európai összehasonlításban rendkívül alacsony bérekért.

A magyar kormánynak immár ötödik éve nincs elfogadott és megalapozott felsőoktatási stratégiája, a felsőoktatás irányításában átláthatatlanok a jogkörök és felelősségek. Eközben az oktatási kormányzat önkényesen osztogatja a forrásokat és jogtalan előnyöket biztosít a hozzá közelálló, vagy egyenesen általa alapított intézményeknek. Például az európai Horizont 2020 programban megpályázott felsőoktatási támogatás 90%-át a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre szándékozik fordítani.

A kormányzat a felsőoktatás és a tudomány még meglévő, maradék autonómiájukért küzdő intézményei mellett párhuzamos felsőoktatást és kutatóhálózatot épít ki saját céljainak szolgálatára. Ennek a stratégiának a részeként hozta létre és finanszírozza ‒ a normatív kritériumokat gyakran megkerülve ‒ a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet és a Testnevelési Egyetemet. Ez utóbbi intézmény megalapításakor a parlamenti többség egy ad hoc törvénymódosítással, személyre szabottan megváltoztatta az egyetemi tanári cím odaítélésének bevett szabályait, amivel az egyetemi tanári címet leértékelte. A közelmúltban került nyilvánosságra, hogy a Magyar Nemzeti Bank a teljes évi felsőoktatási költségvetés közel másfélszeresét, 200 milliárd forintot adott át vagyonként saját alapítványainak, hogy annak hozamaiból „unortodox” gazdaságpolitikai szemléletű képzéseket hozzanak létre.  Ez azt jelenti, hogy állami feladatot közpénzből, de a költségvetésen kívül, ellenőrizhetetlen módon és ideológiai szempontok alapján finanszíroznak.

Önnek, mint az európai értékek elkötelezett hívének fontos azt is tudnia, hogy a jelenlegi magyar kormány nem segíti, hanem eltorlaszolja a társadalmi felemelkedés lehetőségeit. A magyar kormány vállaltan a középosztály erősítésére törekszik, a leszakadó társadalmi rétegekről lényegében lemondott. A tankötelezettség felső határát 16 évre csökkentette le, valódi felzárkóztatási programok, megfelelő családtámogatás és ösztöndíjrendszer helyett szegényellenes politikát folytat és bátorítja a romák iskolai szegregációját. Ezek az intézkedések lehetetlenné teszik a szociális hátrányokkal küzdő diákok számára a továbbtanulást.

A magyar kormány oktatáspolitikája nyomán 30%-kal csökkent a felsőoktatási intézményekben tanulni kezdő hallgatók száma, ami mindenekelőtt a hátrányos helyzetű fiatalok esélyeit rontja. Itt, a Budapesti Corvinus Egyetemen kiváltképp fontos elmondani, hogy az Orbán-kormány a jogi, közgazdaságtudományi és más társadalomtudományi szakokra való bejutás korlátozásával csak a kivételezett helyzetben lévőknek hagy arra esélyt, hogy a gazdasági és a politikai elitbe kerüljenek.

A magyar kormány szavakban és tettekben is leértékeli a tudást és a szakértelmet, döntéseit széles körű konzultációk, szakértők bevonása nélkül, a nyilvánosság kizárásával hozza. Európának látnia kell, hogy a magyar kormány tudatosan, következetesen, szisztematikusan távolodik a demokratikus európai értékektől, az Európai Unió deklarált céljaitól.

Kérjük Önt, vesse latba tekintélyét azért, hogy az Európai Unió az eddigieknél határozottabban álljon ki saját elvei mellett, és lépjen fel minden olyan esetben, amikor a magyar kormány az európai értékek ellenében cselekszik.

 

Budapest, 2014. szeptember 11.

 

Oktatói Hálózat