2014. december hónap bejegyzései

„Az újságíró nem élhet a megtévesztés eszközével” – a MÚK levele az oktatási hálózatoknak

Állást foglalt a Magyar Újságírók Közösségének Etikai Bizottsága a Leövey Klára Gimnáziumba benyomuló Hír TV-riporter ügyében:

Hálózat a Tanszabadságért, Hívatlanul Hálózat, Oktatói Hálózat
Juhász Ágnes
Budapest

Tisztelt Juhász Ágnes!

Hozzánk intézett levelét megkaptuk, Etikai Bizottságunk annak tartalmát megismerte.

Etikai Bizottságunk alapelve az audiatur et altera pars, mivel azonban szervezetünknek Juhász Annamária nem tagja, így őt – egy etikai eljárás keretében – meghallgatni nem tudjuk.

Így csak az Önöktől kapott információkat ismerjük. Ezek alapján a Magyar Újságírók Közössége Etikai Bizottsága a Hír TV stábjának eljárását egyértelműen az alapvető etikai normákba ütközőnek találja, és azt elfogadhatatlanak tartja. Az újságíró nem élhet a megtévesztés eszközével, nem közölhet anyaggyűjtés közben sem ellenőrizetlen vádakat, és nem sértheti meg senki magánszféráját.

 

Budapest, 2014. december 18.

Üdvözlettel:

Mártonfi Benke Márta s.k.
a Magyar Újságírók Közössége
Etikai Bizottságának elnöke

Nincs hová hátrálnunk

Gács Anna beszéde a József nádor téren – 2014. december 16.

Kedves barátaim! Nincs miért aggódnotok. Sorsotokról és gyermekeitek jövőjéről Orbán Viktor személyesen gondoskodik.

Egyetemi kollégáim! Nagy teher esik le a vállatokról, mert az egyetemet illető legfontosabb kérdésekbe ezentúl nincs beleszólásotok. A tudományos kutatás rendszerének átalakításával pedig most már a miniszterelnök és helytartója személyesen dönt arról is, mi számít tudománynak, és mi nem, melyikőtök kutathat mit és mennyi pénzért.

Pedagóguskollégáim, ti se fáradjatok az életpályátok tervezgetésével, a miniszterelnök újratervezi helyettetek kéthavonta.

Szülőtársaim! Ne szorongjatok a gyerek továbbtanulása miatt. A költséges diploma helyett Orbán Viktor szakmát ad a kezébe, még azt is megmondja, hogy milyen szakmát.

Fiatal barátaim! Ha a megsokszorozott akadályok ellenére mégis egyetemre mennétek, Orbán Viktor lesz az, aki a szakválasztásnál a kezeteket fogja.

Szép új világ jön arra, aki tanulni szeretne: Matolcsy Györgynél hallgathat közgazdaságtant, Balog Zoltántól nyer társadalomismeretet és Vida Ildikó lesz az angoltanára.

Kedves barátaim, ha mégis aggaszt titeket ez a jövő, akkor ne hagyjátok, hogy így legyen!

Követeljük együtt az életünk megtervezésének jogát, a tanulás és a tanítás szabadságát és a kutatói munka függetlenségét. Mondjuk ki világosan, hogy nem azt várjuk a miniszterelnöktől – se ettől, se az utána jövőktől –, hogy élet és halál ura legyen. Nem azt várjuk tőle, hogy uralkodjon a tudomány és az oktatás berkeiben, hanem hogy olyan körülményeket teremtsen, ahol a tanárok és a kutatók a legjobb tudásuk szerint dolgozhatnak. Nem az a feladata, hogy személyes sorsunkról döntsön helyettünk, hanem hogy teremtse meg azokat a feltételeket, amelyek között valódi alternatívákból felelősen választhatunk mi magunk.

Biztosan vannak a Fideszben is olyanok, akik azt gondolják, végzetes hiba a diákok és a tanárok megalázása, a tudomány kicsúfolása. Üzenjük meg nekik, hogy ha Orbánnal nem megy, hát Orbán menjen!

Mindenkinek: idősnek és fiatalnak, szegénynek és gazdagnak, jobboldalinak és baloldalinak egyformán érdeke a független tudományos kutatás, a színvonalas, autonóm egyetem és a sokszínű, korszerű tudást adó iskola.

Fogjunk hát össze, és valósítsuk meg együtt a tanulást és a tudást megbecsülő, mindenkinek esélyt adó, új magyar köztársaságot! Ez a közös célunk. Gyertek velünk!

Az OHA, a HAT és a Hívatlanul nevében

Nagy Emília beszéde a Parlament előtt – 2014. december 14.

Emberek!

Nem vadak, elmék vagyunk!

És ha elmék akarunk maradni, ne hagyjuk, hogy a kormány végérvényesen tönkretegye a magyar oktatási rendszert!

Ne hagyjuk, hogy az új költségvetéssel végveszélybe sodorja társadalmunk jövőjét!

 

Hoffmann Rózsa azt mondja, az oktatás átalakítása terén mindenben egyetértett Orbán Viktorral. Mi, iskolahasználók pedig azt mondjuk: – ez nem az oktatás átalakítása, hanem tönkretétele!

 

Orbán Viktor azt mondja: megóvják a családokat. Mi pedig azt mondjuk: elég lesz, ha nem bántják őket!

  • Ne vegyék el a szülő gyermekneveléshez való jogát!
  • Ne vegyék el a gyermek tanuláshoz való jogát!

 

Ez a rezsim leszállította a tankötelezettség határát 16 éves korra. Most pedig tömegeket akar kiszorítani a minőségi oktatásból.

  • Kiváltság lesz gimnáziumba járni.
  • Egy maroknyi szerencsés kerülhet csak a felsőoktatásba.
  • Két maroknyi kevésbé szerencsés egyszer használatos szakmunkás lehet.
  • Aki viszont egyáltalán nem szerencsés, az a 8. osztály elvégzése nélkül, a Híd-program után mehet egyenesen a híd alá!

Ez az oktatáspolitika tovább csökkenti a szegények felemelkedési esélyeit, és megpróbálja szembeállítani egymással az egyes társadalmi csoportokat.

De ez nem fog sikerülni, mert nem hagyjuk!

 

Ne hagyjuk, hogy iskolarendőrrel, drogteszttel vagy bármilyen fenyegetéssel megaláztatás érje gyermekeinket!

Ne hagyjuk, hogy elvegyék a gyerekkorukat!

Ne hagyjuk, hogy gondolkodó elmék helyett megfélemlített, elbutított szolgákat neveljenek gyermekeinkből!

 

El a kezekkel a tanítványainktól!

El a kezekkel a gyermekeinktől és az unokáinktól!

 

Fogjunk össze a jövőért, a demokráciáért!

Fogjuk össze a civil szervezeteket, alapítsunk újakat, dolgozzunk együtt!

 

Legyen

SZABADSÁG az oktatásban és a nevelésben,

EGYENLŐSÉG az esélyekben,

TESTVÉRISÉG A SZÍVEKBEN!

Etikai vétséget követett el Juhász Annamária, a Hír TV riportere

(ÁLLÁSFOGLALÁS)

A Magyar Újságírók Országos Szövetsége
Etikai Bizottsága

A MÚOSZ Etikai Bizottsága B. eljáró tanács (elnök: László Zsuzsa, tagok: Bubryák István, dr. Halák László) megtárgyalta 27.41205 sorszám alatt nyilvántartott, a Hálózat a Tanszabadságért, a Hívatlanul Hálózat és az Oktatási Hálózat képviseletében JUHÁSZ ÁGNES 2014. december 5-én érkezett panaszát a Hír Tv 2014. december 2-i adásra való megkísérelt forgatással a riporter, Juhász Annamáriának magatartása miatt.

A MÚOSZ Etikai Bizottságának „B” eljáró tanácsa ÁLLÁSFOGLALÁSA

Juhász Annamária, a Hír Tv riportere a 2014. december 2-i adásra való megkísérelt forgatással megsértette a MÚOSZ Etikai kódexe 2.1-3 pontját.

Miután Juhász Annamária nem tagja a MÚOSZ-nak, így az Etikai Bizottság elítélő határozatot nem hozhat, csak állásfoglalásában hívhatja fel a közvélemény figyelmét, hogy a bepanaszolt szakmai-etikai vétséget követett el.

INDOKLÁS

A MÚOSZ Etikai Bizottsága „B” eljáró tanácsa a panaszos és a bepanaszolt tárgyalásra való beidézése nélkül, a vitatott média-műsorszám megtekintését követően, a panaszban leírt magatartást a MÚOSZ Etikai Kódexébe ütköző cselekedetnek ítélte meg.

A MÚOSZ Etikai Bizottsága „B” eljáró tanácsa megállapította, hogy a bepanaszolt újságírói tevékenység közben tanúsított méltatlan magatartással követte el etikai vétségét. A bepanaszolt nem járt el kellő sajtó-szakmai körültekintéssel munkája során.

A MÚOSZ Etikai Kódexe kimondja, hogy:

„az újságírói szakma jogokkal, kötelezettségekkel, és felelősséggel jár. A tényfeltárást csak az információk valósághűségének és a vélemények tisztességének követelménye, továbbá az információ megszerzésének törvényes feltételei korlátozhatják.”

„2.1.3. Etikai vétséget újságírói tevékenység közben tanúsított méltatlan magatartással, valamint megjelent, az újságírói műfajokhoz tartozó alkotással lehet elkövetni.”

„3.2.4. A cél az újságíró szakmában sem szentesíti az eszközt. Információt kizárólag törvényes és etikus eszközökkel, módszerekkel lehet megszerezni.”

„4.1. Az újságíró és szerkesztő írásban, online alkotásban, műsorban szándékosan vagy gondatlanságból valótlanságot nem állíthat, köteles a tényeket és adatokat az adott helyzetben elvárható gondossággal ellenőrizni.”

 

A panaszos beadványában kifejtette, hogy:

„Dr. Nagy Emília a november 17-i Közfelháborodás Napja tüntetésen fellépett a felsorolt három oktatási hálózat nevében, és elmondta a hálózatok által jóváhagyott beszédét. Mivel dr. Nagy Emília korábban a nyilvánosság előtt nem szerepelt, a média figyelmét csak ezzel a beszéddel hívhatta fel magára.”…

„A stáb ‒ kamerával felszerelkezve – 2014. december 2-án Juhász Annamária vezetésével, előzetes egyeztetés és engedély nélkül, tanítási időben megjelent a Leövey Klára Gimnáziumban, ahol interjút kívánt készíteni az iskola tanárával, dr. Nagy Emíliával. A stáb úgy jutott be az iskola épületébe, hogy a portásnak valótlanul állította, hogy előzetes interjúra jön… Az iskola vezetői határozottan megtiltották a felvétel készítését, és jelezték, hogy fenntartói engedély nélkül nem lehetnek jelen az iskolában… Végül is sikerült kierőszakolni, hogy az egyik igazgatóhelyettes megengedte, hogy Juhász Annamária belépjen a tanárnő irodájába… ahol még az sem zavarta, hogy a gyerekek jelenlétében interjút kérjen, amit a tanárnő visszautasított.”

A stáb távozását követően megérkezett a KLIK engedélye. Kiderült, hogy a Hír Tv azt kérte a tanárnő munkáltatójától, segítsen annak az információnak tisztázásában, miszerint dr. Nagy Emília valamilyen csalást követett volna el, amellyel kapcsolatban vádat emeltek ellene.

Utólag kiderült, hogy az „információjuk” téves volt, egy másik, azonos nevű dr. Nagy Emíliával keverték össze.

 

Juhász Ágnes következőkben foglalta össze panaszát:

„…véleményünk szerint többszörösen vétettek az újságírói etikai kódex ellen, mert:

‒ Egy munkavállaló jó hírnevét érintő, munkájával össze nem függő, nem ellenőrzött vádat közöltek munkáltatójával, sértve ezzel az ártatlanság vélelmét.

‒ Egy közintézményben engedély nélkül kíséreltek meg felvételt készíteni olyan témában, amely nem függ össze az intézmény működésével.

‒ Megjelenésükkel megzavarták egy iskola működését, tanítványai előtt vegzáltak egy tanárt, fellépésük alkalmas volt arra, hogy rombolja az érintett civil közszereplő, esetünkben egy tanárember munkájához nélkülözhetetlen személyes hitelét diákjai, kollégái és főnökei előtt.

‒ Mindezt előzetes egyeztetés nélkül, az iskolába csalárd módon bejutva tették.

…Bízunk abban, hogy állásfoglalásuk nem csak dr. Nagy Emíliának nyújt majd elégtételt, hanem ezen gyakorlat terjedését is gátolja.”

 

A MÚOSZ Etikai Bizottsága „B” eljáró tanácsa a panaszos és a bepanaszolt tárgyalásra való beidézése nélkül, a benyújtott írásbeli panaszok és a vitatott média-műsorszám megtekintése alapján megállapította, hogy a panasz beadványa jogos, és az abban foglaltak helytállóak.

Az etikai állásfoglalás elkészítésénél figyelembe vettük:

‒ Magyarország Alaptörvényét

‒ A 2010. évi CIV törvényt és a CLXXXV. Törvényt a média világának szabályozásáról.

‒ Az EURÓPAI TANÁCS parlamenti közgyűlésének az újságírói etikáról szóló 1003/1993. számú határozatát

A MÚOSZ Etikai Bizottság „B” Eljáró Tanács úgy rendelkezett, hogy az állásfoglalást kapja meg írásban a panaszos, a bepanaszolt, valamint jelenjen meg a MÚOSZ honlapján.

2014. december 10.

László Zsuzsa, az eljáró tanács elnöke

A kiadmány hiteléül:

az Etikai Bizottság titkára

Rükvercbe kapcsolt a felsőoktatási államtitkár

Gyönyörű fotóval, szebbnél szebb autók szebbnél szebb sebességváltó karjaival a borítóján megjelent a Fokozatváltás a felsőoktatásban, A teljesítményelvű felsőoktatás fejlesztésének irányvonalai című stratégiatervezet. Az elemzők egybehangzó véleménye szerint Palkovics László államtitkár, úgy is mint sofőr, rükvercbe kapcsolta a magyar felsőoktatást és boldog tudatlanságban halad hátrafelé, hogy beletolasson a mögötte tátongó szakadékba.

A letölthető tervezet:

Fokozatváltás a felsőoktatásban, A teljesítményelvű felsőoktatás fejlesztésének irányvonalai

Az önmagával elégedett minisztérium:

A kormány célja a teljesítményelvű felsőoktatás kialakítása

És a reakciók:

Professzorok Batthyány Köre: Észrevételek a Fokozatváltás a felsőoktatásban című koncepcióhoz

Eduline: Támogatja a szakok számának csökkentését a Professzorok Batthyány Köre

FDSZ: Életpályamodell a felsőoktatásban

Polónyi István: Rükvercben a világszínvonalig (Magyar Narancs)

Ónody-Molnár Dóra (Népszabadság):

Kenesei István: Hátramenetben. A felsőoktatási stratégiáról (ÉS)

Máté András:

Ferge Zsuzsa: Az emberi szellem megtagadása (Népszabadság)

Radó Péter: Egy felsőoktatási stratégiának látszó tárgyról (ÉS, 2014. 11. 28.)