2015. május hónap bejegyzései

Tüntetés az Emmi sújtotta övezetben

Több százan vettek részt a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének csütörtöki budapesti tüntetésén, amelyen felelős oktatáspolitikát követeltek a kormánytól, és több intézkedés visszavonását kérték.”

„A legkonkrétabb üzenetekkel Deák Dániel, az OHA képviselője, a Budapesti Corvinus Egyetem oktatója állt elő.”

Tovább a nol.hu hírére ⇒⇒⇒

Az Oktatói Hálózat követelései – 2015. 05. 11.

Az elmúlt években a magyar kormány tönkretette és megalázta a magyar felsőoktatást. Ezzel veszélybe sodorta Magyarország jövőjét is. A magyar felsőoktatás közügy, nem a kormány játékszere. Követeljük, hogy a felsőoktatási államtitkárság vonja vissza a felsőoktatási törvény módosítására és a szakok rendeleti megszüntetésére tett javaslatait! A felsőoktatásban tervezett bármely változtatás előtt kellő időben hozzák nyilvánosságra a koncepciót és a szakmai háttéranyagokat, bocsássák a tervezett intézkedéseket széleskörű társadalmi vitára, és folytassanak érdemi szakmai egyeztetést az érintettekkel!

A kormányzat vállaljon kötelezettséget

1. a felsőoktatás európai szintű finanszírozására

 • a felsőoktatás költségvetési finanszírozása érje el legalább a mindenkori GDP 1 százalékát első lépésként pedig 2016-ban biztosítsák a 2007-es finanszírozás reálértékét!

2. az egyetemi autonómia helyreállítására

 • a kormány tartsa tiszteletben a szenátusok döntéseit a rektorválasztásnál, szerepe korlátozódjon a törvényesség ellenőrzésére!
 • a felsőoktatási intézmények kapacitásainak elosztása csak a hallgatói preferenciák függvényében és törvényben meghatározott, átlátható elvek mentén történhessen meg!
 • szűnjön meg az egyetemi kancellári pozíció, ami súlyosan akadályozza az egyetemek autonóm működését!
 • vonja vissza az államtitkárság a konzisztóriumok bevezetésének ötletét, mert ezzel végleg felszámolja a felsőoktatási autonómiát!
 • semmilyen gazdasági vezető, tanácsadó testület kinevezése ne történhessen meg a rektor és a szenátus egyetértése nélkül!

3. a MAB autonómiájának helyreállítására

 • szakalapítás és szakmegszüntetés kezdeményezője csak az érintett felsőoktatási intézmény lehessen, szakok, programok szakmai akkreditációja birtokában ne lehessen semmilyen felsőoktatási intézmény jogosultságát az adott szak, program oktatására rendeletileg elvonni!
 • a most tervezett, az akadémiai szabadságot sértő szakmegszüntetési rendelet tervezetét a kormány teljes egészében vonja vissza!

4. a kutatási-fejlesztési pályáztatás autonómiájának helyreállítására

 • a kutatóhelyek és felsőoktatási intézmények számára juttatandó kutatási támogatásokat független szakértői zsűrik döntései alapján lehessen elnyerni!

5. a versenysemleges finanszírozásra

 • ne a fejkvóta legyen az egyetlen finanszírozási forma!
 • olyan normatív finanszírozási rendszert vezessenek be, amely az intézmények finanszírozását a felsőoktatás mindhárom küldetésében (oktatás, kutatás és általános kulturális misszió) nyújtott teljesítményükre alapozza!

6. a fiatalok szabad választási lehetőségeire

 • szüntessék meg a szakok diszkriminációját, a kiemelt szakok rendszerét!
 • biztosítsák, hogy mindenki képességei és érdeklődése szerint léphessen a felsőoktatásba!

7. bérrendezésre a felsőoktatásban

 • az oktatók és a dolgozók bére 2016-ban érje el a kelet- közép-európai szintet!

Visszautasítjuk

 • az egyetemi autonómiát és az alkotmányban garantált akadémiai szabadságot durván sértő kormányzati gyakorlatot.
 • a különalkuk antidemokratikus és az egyetemhez méltatlan gyakorlatát!

Felszólítjuk

 • az egyetemek kari tanácsait és szenátusait, hogy tájékoztassák az egyetemi polgárokat a kormány terveiről, biztosítsák e tervek széleskörű megvitatásának feltételeit, nyilvános üléseken vitassák meg a követeléseket és tegyék közzé állásfoglalásaikat!
 • a rektori konferenciát, hogy állásfoglalásban támogassa e követeléseket!
 • a rektorokat a követelések képviseletére a nyilvános fórumokon!
 • a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetét és a közalkalmazotti tanácsokat az oktatói és dolgozói érdekek képviseletére és állásfoglalásra!
 • a hallgatók képviselőit az egyetemi hallgatók tájékoztatására, hallgatói fórumok szervezésére a tervezett intézkedések várható következményeiről!

Jávor István köszönete

Az Oktatói Hálózat januárban tiltakozott Jávor István hatósági zaklatása ellen. A tudományos kutató elleni akciók kudarcba fulladtak. Itt közöljük Jávor István köszönő levelét:

Köszönöm nektek és az összes oktatónak, kutatónak, aki mellém állt, amikor tudományos véleményem miatt pereket indítottak ellenem. A NAV által indított 3 milliós pert idézés, vagyis tárgyalás nélkül jogerősen elutasították. A Nemzetgazdasági Minisztérium rágalmazás (sőt annak minősített esete) miatt indított büntetőpert ellenem, melyet mindkét fokon tárgyalás nélkül elutasítottak. A bíróság kiállt a tudományos szabadság mellett. A közérdekű adatkérésből kiderült, ez körülbelül 1 millió Ft-ba került az államnak. Az is kiderült, hogy a NAV az ellenem indított perében legalább három valótlan tényközlést írt le.

Az ELTE-n magánügyben zaklató rendőrség ellen a jogellenes egyetemi zaklatás, és két másik súlyos bűncselekmény miatt tettem feljelentést, amelyekben rendőr és ügyész is érintett. A személyesen átvett feljelentést fizikailag megsemmisítették, vagyis letagadják létét is, pedig személyesen, aláírva vette át a rendőr. Később telefonon még meg is fenyegettek.

Szerintem a pozitív és negatív következmények is a munkámhoz, valamint a kiállásotokhoz köthető. Köszönöm a szolidaritást mindenkinek.

Jávor István

thinking3

Mi lesz veled, értelmiség?

Az Oktatói Hálózat „Mi lesz veled, értelmiség?” című vitasorozata a magyar értelmiség, közelebbről egyes veszélyeztetett értelmiségi szakmák, egyetemi és akadémiai közösségek helyzetét tekinti át.

A Filozófusvita, a Történészvita, a Közgazdászvita és a Jogászvita után a Pedagógusvita a pedagógus szakmák, illetve a pedagógusok hazai helyzetével és kilátásaival foglalkozik.

Pedagógusvita 2015

Helyszín:

ELTE BTK Gombocz terem, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A. fszt. 47.

Időpont:

2015. május 12. kedd, 17h

Meghívottak:

Falus Iván emeritus professzor, ELTE PPK
Gloviczki Zoltán egyetemi docens, PPKE BTK, volt helyettes államtitkár
Radó Péter oktatáskutató, Expanzió Humán Tanácsadó Kft.

Moderátor:

Nahalka István nyugalmazott egyetemi docens, ELTE PPK

A vitában érintett kérdéscsoportok:
 1. Értelmiségi vagy rabszolga a pedagógus?
 2. Milyen pedagógiai tudásra van szükség a XXI. század iskolájában?
 3. Kényszer-e a középszerűség?
 4. Még több béremelést a pedagógusoknak?
 5. Portfólió: kitörési pont vagy uniformizálás?

 

Szeretettel vár minden érdeklődőt:

az Oktatói Hálózat

Letölthető szórólap ⇒⇒⇒