Az Oktatói Hálózat követelései – 2015. 05. 11.

Az Oktatói Hálózat követelései – 2015. 05. 11.

Print Friendly, PDF & Email

Az elmúlt években a magyar kormány tönkretette és megalázta a magyar felsőoktatást. Ezzel veszélybe sodorta Magyarország jövőjét is. A magyar felsőoktatás közügy, nem a kormány játékszere. Követeljük, hogy a felsőoktatási államtitkárság vonja vissza a felsőoktatási törvény módosítására és a szakok rendeleti megszüntetésére tett javaslatait! A felsőoktatásban tervezett bármely változtatás előtt kellő időben hozzák nyilvánosságra a koncepciót és a szakmai háttéranyagokat, bocsássák a tervezett intézkedéseket széleskörű társadalmi vitára, és folytassanak érdemi szakmai egyeztetést az érintettekkel!

A kormányzat vállaljon kötelezettséget

1. a felsőoktatás európai szintű finanszírozására

 • a felsőoktatás költségvetési finanszírozása érje el legalább a mindenkori GDP 1 százalékát első lépésként pedig 2016-ban biztosítsák a 2007-es finanszírozás reálértékét!

2. az egyetemi autonómia helyreállítására

 • a kormány tartsa tiszteletben a szenátusok döntéseit a rektorválasztásnál, szerepe korlátozódjon a törvényesség ellenőrzésére!
 • a felsőoktatási intézmények kapacitásainak elosztása csak a hallgatói preferenciák függvényében és törvényben meghatározott, átlátható elvek mentén történhessen meg!
 • szűnjön meg az egyetemi kancellári pozíció, ami súlyosan akadályozza az egyetemek autonóm működését!
 • vonja vissza az államtitkárság a konzisztóriumok bevezetésének ötletét, mert ezzel végleg felszámolja a felsőoktatási autonómiát!
 • semmilyen gazdasági vezető, tanácsadó testület kinevezése ne történhessen meg a rektor és a szenátus egyetértése nélkül!

3. a MAB autonómiájának helyreállítására

 • szakalapítás és szakmegszüntetés kezdeményezője csak az érintett felsőoktatási intézmény lehessen, szakok, programok szakmai akkreditációja birtokában ne lehessen semmilyen felsőoktatási intézmény jogosultságát az adott szak, program oktatására rendeletileg elvonni!
 • a most tervezett, az akadémiai szabadságot sértő szakmegszüntetési rendelet tervezetét a kormány teljes egészében vonja vissza!

4. a kutatási-fejlesztési pályáztatás autonómiájának helyreállítására

 • a kutatóhelyek és felsőoktatási intézmények számára juttatandó kutatási támogatásokat független szakértői zsűrik döntései alapján lehessen elnyerni!

5. a versenysemleges finanszírozásra

 • ne a fejkvóta legyen az egyetlen finanszírozási forma!
 • olyan normatív finanszírozási rendszert vezessenek be, amely az intézmények finanszírozását a felsőoktatás mindhárom küldetésében (oktatás, kutatás és általános kulturális misszió) nyújtott teljesítményükre alapozza!

6. a fiatalok szabad választási lehetőségeire

 • szüntessék meg a szakok diszkriminációját, a kiemelt szakok rendszerét!
 • biztosítsák, hogy mindenki képességei és érdeklődése szerint léphessen a felsőoktatásba!

7. bérrendezésre a felsőoktatásban

 • az oktatók és a dolgozók bére 2016-ban érje el a kelet- közép-európai szintet!

Visszautasítjuk

 • az egyetemi autonómiát és az alkotmányban garantált akadémiai szabadságot durván sértő kormányzati gyakorlatot.
 • a különalkuk antidemokratikus és az egyetemhez méltatlan gyakorlatát!

Felszólítjuk

 • az egyetemek kari tanácsait és szenátusait, hogy tájékoztassák az egyetemi polgárokat a kormány terveiről, biztosítsák e tervek széleskörű megvitatásának feltételeit, nyilvános üléseken vitassák meg a követeléseket és tegyék közzé állásfoglalásaikat!
 • a rektori konferenciát, hogy állásfoglalásban támogassa e követeléseket!
 • a rektorokat a követelések képviseletére a nyilvános fórumokon!
 • a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetét és a közalkalmazotti tanácsokat az oktatói és dolgozói érdekek képviseletére és állásfoglalásra!
 • a hallgatók képviselőit az egyetemi hallgatók tájékoztatására, hallgatói fórumok szervezésére a tervezett intézkedések várható következményeiről!

Vélemény, hozzászólás?