Az Oktatói Hálózat nyilatkozata az egyetemi autonómia maradékának védelmében

Az Oktatói Hálózat nyilatkozata az egyetemi autonómia maradékának védelmében

Print Friendly, PDF & Email

Az elmúlt napokban a kormány felsőoktatás-politikai ámokfutásának újabb fejezetéhez értünk. Néhány népszerű egyetemi szak bezárásának híre a 2012-eshez hasonló tiltakozási hullámot váltott ki a hallgatók és az oktatók körében.

A 2012-es átmeneti meghátrálás után a kormány a diákmozgalom követeléseit csak részben és látszólagosan teljesítette, a tiltakozást az intézményi szereplők megosztásával, megzsarolásával, lekenyerezésével pacifikálta. Az oktatási kormányzat azóta sem volt képes  távlatos és megalapozott felsőoktatási stratégia kidolgozására, viszont igen kreatívnak mutatkozott a magyar felsőoktatás megalázásában és megnyomorításában. Az eleve alulfinanszírozott felsőoktatás költségvetését 5 éve botrányosan alacsony szinten tartja, autonómiáját folyamatosan megnyirbálja, miközben városi legendákkal és boszorkányüldözéssel igyekszik a közvéleményt az egyetemek és az értelmiségiek ellen hangolni.

A szakbezárások miatt kipattant botrány most ismét ráirányítja a figyelmet arra, hogy a kormányzat felsőoktatás-politikája nem a fejlesztés, hanem a visszafejlesztés irányába hat.

Ez a politika kisebb, olcsóbb, központilag irányított felsőoktatást akar, és ezt a célt gazdasági, jogi, adminisztratív és kommunikációs eszközökkel éri el. Adminisztratív eszközökkel szűkíti a keresletet, vagyis a továbbtanuló diákok számát (kevesebb gimnáziumi férőhellyel, a felvételi megnehezítésével, a pontszámok felemelésével, a nyelvvizsga, az emelt szintű érettségi megkövetelésével stb.), és csökkenti a kínálatot, vagyis a választható szakok számát, valamint az egyes szakok befogadóképességét. A kormány már korábbi intézkedéseivel leszállította a felsőoktatásban résztvevők korosztályon belüli arányát, és különösen megnehezítette a hátrányosabb helyzetből indulók továbbtanulását. Az új jogszabályok ezeket a folyamatokat még tovább erősítenék.

A felsőoktatás tudatos szűkítésének eszköze az egyetemi autonómia további korlátozása is.

A kancellár köré a kormány most egy új testületet akarna növeszteni. Az ún. konzisztóriumok az egyetemek kormányzati kézi vezérlésének újabb eszközeiként működnének, ezzel a rektor és a szenátus szerepe tovább csökkenne az egyetemek irányításában.

Egyetemeinken folyamatosan romlanak az oktatás személyi és tárgyi feltételei, egyre zsugorodik és elöregszik az oktatói állomány. A túlterhelt, ugyanakkor megalázóan és méltatlanul alulfizetett oktatók béremelését a kormányzat tovább halogatja.

Az elsorvasztott, meggyengített egyetemek mellett a kormányzat már korábban létrehozott és most tovább erősít egy olyan intézményt, amely közvetlen miniszteri irányítás alatt áll, és amelyre nem vonatkoznak a felsőoktatás egészére vonatkozó jogszabályok, minőségi követelmények. A felsőoktatási versenyből és a felsőoktatás minőségbiztosítási rendszerének hatálya alól kivont Nemzeti Közszolgálati Egyetem a felsőoktatásban létrehozott állami monopóliumként működik és jelenlegi formájában jól mutatja, milyen irányba szeretné ez a kormányzat átalakítani a magyar felsőoktatást.

Az oktatási kormányzat nem folytat érdemi párbeszédet az érintettekkel és lekezeli társadalmi partnereit. A minisztérium egyeztetésnek mondott, rajtaütésszerű eligazításokat tart, nem hagy időt a tervezetek átgondolására, kollektív vélemények kimunkálására, a rektorokat, a hallgatói képviseletet, a szakszervezetet a szőnyeg szélére állítja. Ugyanakkor ezek a helyzetek mindkét félen múlnak. Elvárjuk, hogy képviselőink bátran és határozottan álljanak ellen minden zsarolási és megfélemlítési kísérletnek,  ne bocsátkozzanak elvtelen különalkukba, képviseljenek következetes, elvi álláspontot az egész felsőoktatás érdekében! Ne hagyják magukat tettestársként bevonni olyan döntésekbe, amelyek az egyetemi autonómiát, a tanulás és a tanítás szabadságát, a hallgatói képviselet jogait korlátozzák, vagy az egyetemi dolgozókat hozzák még kiszolgáltatottabb helyzetbe.

Az Oktatói Hálózat véleménye szerint a szakok létesítése és indítása nem a kormány, hanem a felsőoktatási intézmények joga, természetesen megfelelő minőségbiztosítás, szigorú akkreditációs ellenőrzés mellett. Az akkreditáció függetlenségének biztosításához helyre kell állítani a MAB autonómiáját.  A felsőoktatási törvénynek egyúttal garantálnia kell, hogy szakmai akkreditáció birtokában ne lehessen semmilyen felsőoktatási intézménytől elvonni az adott szak oktatására való jogosultságot. A diákoknak pedig biztosítani kell a jogot ahhoz,  hogy saját belátásuk szerint válasszák ki a széles szakkínálatból a nekik megfelelőt. 

Mindezek alapján az Oktatói Hálózat visszautasítja a felsőoktatásra vonatkozó új kormányzati előterjesztéseket, mert azok tovább korlátozzák a tanszabadságot, a felsőoktatáshoz való hozzáférést és gyakorlatilag felszámolják az egyetemi autonómiát. Tiltakozunk az antidemokratikus, erőszakos eljárásrend, a centralizáló és monopóliumteremtő törekvések ellen.  Szolidaritásunkról biztosítjuk és segítjük a szakok védelmében indult hallgatói és oktatói kezdeményezéseket, és felhívjuk a széles közvéleményt a tiltakozó akciók támogatására.

Vélemény, hozzászólás?