2015. április hónap bejegyzései

Fekete ország – szolidaritási felhívás

Mi, alulírottak, felhívunk minden felelős magyar állampolgárt, hogy a mai naptól, 2015. április 25-től, a ruháján viselt FEKETE szalaggal, vagy valamilyen fekete ruhadarabbal, kiegészítővel jelezze, szolidaritást vállal az ápolónőkkel, akik tisztességes munkakörülményekért küzdenek. Szolidaritást vállal az egészségügyben és a szociális ágazatban megnyomorítottakkal, az átalakított oktatásügyben bírósági döntéssel szegregált diákokkal, az egyeztetés és valódi ok nélkül bezárásra ítélt iskolák dolgozóival és diákjaival, az egyetemi autonómiától megfosztott tanárokkal és diákokkal, a kultúra intézményi átalakításának kárvallottjaival, ennek a babitsi Fekete országnak minden jobb sorsra érdemes, változtatásra éhes lakójával.

Dénes Gábor, filmrendező
Kürti Judit, tanár, szerkesztő
Lázár Júlia, tanár, költő, műfordító
Nagy Emília, tanár

Csatlakozás ⇒⇒⇒

 

 

Az Oktatói Hálózat nyilatkozata az egyetemi autonómia maradékának védelmében

Az elmúlt napokban a kormány felsőoktatás-politikai ámokfutásának újabb fejezetéhez értünk. Néhány népszerű egyetemi szak bezárásának híre a 2012-eshez hasonló tiltakozási hullámot váltott ki a hallgatók és az oktatók körében.

A 2012-es átmeneti meghátrálás után a kormány a diákmozgalom követeléseit csak részben és látszólagosan teljesítette, a tiltakozást az intézményi szereplők megosztásával, megzsarolásával, lekenyerezésével pacifikálta. Az oktatási kormányzat azóta sem volt képes  távlatos és megalapozott felsőoktatási stratégia kidolgozására, viszont igen kreatívnak mutatkozott a magyar felsőoktatás megalázásában és megnyomorításában. Az eleve alulfinanszírozott felsőoktatás költségvetését 5 éve botrányosan alacsony szinten tartja, autonómiáját folyamatosan megnyirbálja, miközben városi legendákkal és boszorkányüldözéssel igyekszik a közvéleményt az egyetemek és az értelmiségiek ellen hangolni.

A szakbezárások miatt kipattant botrány most ismét ráirányítja a figyelmet arra, hogy a kormányzat felsőoktatás-politikája nem a fejlesztés, hanem a visszafejlesztés irányába hat.

Ez a politika kisebb, olcsóbb, központilag irányított felsőoktatást akar, és ezt a célt gazdasági, jogi, adminisztratív és kommunikációs eszközökkel éri el. Adminisztratív eszközökkel szűkíti a keresletet, vagyis a továbbtanuló diákok számát (kevesebb gimnáziumi férőhellyel, a felvételi megnehezítésével, a pontszámok felemelésével, a nyelvvizsga, az emelt szintű érettségi megkövetelésével stb.), és csökkenti a kínálatot, vagyis a választható szakok számát, valamint az egyes szakok befogadóképességét. A kormány már korábbi intézkedéseivel leszállította a felsőoktatásban résztvevők korosztályon belüli arányát, és különösen megnehezítette a hátrányosabb helyzetből indulók továbbtanulását. Az új jogszabályok ezeket a folyamatokat még tovább erősítenék.

A felsőoktatás tudatos szűkítésének eszköze az egyetemi autonómia további korlátozása is.

A kancellár köré a kormány most egy új testületet akarna növeszteni. Az ún. konzisztóriumok az egyetemek kormányzati kézi vezérlésének újabb eszközeiként működnének, ezzel a rektor és a szenátus szerepe tovább csökkenne az egyetemek irányításában.

Egyetemeinken folyamatosan romlanak az oktatás személyi és tárgyi feltételei, egyre zsugorodik és elöregszik az oktatói állomány. A túlterhelt, ugyanakkor megalázóan és méltatlanul alulfizetett oktatók béremelését a kormányzat tovább halogatja.

Az elsorvasztott, meggyengített egyetemek mellett a kormányzat már korábban létrehozott és most tovább erősít egy olyan intézményt, amely közvetlen miniszteri irányítás alatt áll, és amelyre nem vonatkoznak a felsőoktatás egészére vonatkozó jogszabályok, minőségi követelmények. A felsőoktatási versenyből és a felsőoktatás minőségbiztosítási rendszerének hatálya alól kivont Nemzeti Közszolgálati Egyetem a felsőoktatásban létrehozott állami monopóliumként működik és jelenlegi formájában jól mutatja, milyen irányba szeretné ez a kormányzat átalakítani a magyar felsőoktatást.

Az oktatási kormányzat nem folytat érdemi párbeszédet az érintettekkel és lekezeli társadalmi partnereit. A minisztérium egyeztetésnek mondott, rajtaütésszerű eligazításokat tart, nem hagy időt a tervezetek átgondolására, kollektív vélemények kimunkálására, a rektorokat, a hallgatói képviseletet, a szakszervezetet a szőnyeg szélére állítja. Ugyanakkor ezek a helyzetek mindkét félen múlnak. Elvárjuk, hogy képviselőink bátran és határozottan álljanak ellen minden zsarolási és megfélemlítési kísérletnek,  ne bocsátkozzanak elvtelen különalkukba, képviseljenek következetes, elvi álláspontot az egész felsőoktatás érdekében! Ne hagyják magukat tettestársként bevonni olyan döntésekbe, amelyek az egyetemi autonómiát, a tanulás és a tanítás szabadságát, a hallgatói képviselet jogait korlátozzák, vagy az egyetemi dolgozókat hozzák még kiszolgáltatottabb helyzetbe.

Az Oktatói Hálózat véleménye szerint a szakok létesítése és indítása nem a kormány, hanem a felsőoktatási intézmények joga, természetesen megfelelő minőségbiztosítás, szigorú akkreditációs ellenőrzés mellett. Az akkreditáció függetlenségének biztosításához helyre kell állítani a MAB autonómiáját.  A felsőoktatási törvénynek egyúttal garantálnia kell, hogy szakmai akkreditáció birtokában ne lehessen semmilyen felsőoktatási intézménytől elvonni az adott szak oktatására való jogosultságot. A diákoknak pedig biztosítani kell a jogot ahhoz,  hogy saját belátásuk szerint válasszák ki a széles szakkínálatból a nekik megfelelőt. 

Mindezek alapján az Oktatói Hálózat visszautasítja a felsőoktatásra vonatkozó új kormányzati előterjesztéseket, mert azok tovább korlátozzák a tanszabadságot, a felsőoktatáshoz való hozzáférést és gyakorlatilag felszámolják az egyetemi autonómiát. Tiltakozunk az antidemokratikus, erőszakos eljárásrend, a centralizáló és monopóliumteremtő törekvések ellen.  Szolidaritásunkról biztosítjuk és segítjük a szakok védelmében indult hallgatói és oktatói kezdeményezéseket, és felhívjuk a széles közvéleményt a tiltakozó akciók támogatására.

Szakok megszüntetése ellen tiltakoznak az ELTE-n

„Tiltakozó oktatói és hallgatói fórumot tartanak hétfőn este hatkor az ELTE Társadalomtudományi Karának (TáTK) hallgatói, azután, hogy a múlt pénteken nyilvánosságra kerültek a felsőoktatásért felelős államtitkárság tervei a felsőoktatás átalakításáról. Az eseményt a Facebookon eddig már több mint ezren jelölték vissza.”

Tovább az Index beszámolójára (2015.04.20. 11:31) ⇒⇒⇒

Az ELTE TÁTK hallgatóinak követelései

  1. Követeljük, hogy az EMMI vonja vissza a szakok megszüntetésére vonatkozó előterjesztését és a felsőoktatási törvény módosításának tervezetét!
  2. Követeljük a felsőoktatási autonómiát! Követeljük, hogy az egyetemre jelentkezők szabadon választhassák meg egyetemeiket és szakjaikat!
  3. Szükség van olyan szakemberekre, akik értenek a társadalomtudományokhoz, az EU-hoz és a nemzetközi kapcsolatokhoz! Ne tiltsák be az ilyen szakembereket kinevelő szakokat!
  4. A XXI. században nem az állam dönti el, kiből mi lesz! nem az állam dönti el, hogy milyen szakma létezhet és milyen nem! Az állam egyetlen képzést sem tilthat be, illetve monopolizálhat a kormány egyeteme számára!
  5. Hozzák nyilvánosságra a döntéseket alátámasztó hatástanulmányokat! Transzparenciát, egyeztetést, szakmaiságot! ne döntsenek rólunk nélkülünk!
  6. Ezeknek a szakoknak a megszüntetésével a kormány szembe megy a nemzetközi és európai trendekkel, aláássa a jövőnket és végképp ellehetetleníti Magyarország érvényesülését a világban!

Megszűnnek a nemzetközi szakok – kivéve a Nemzeti Janicsárképző Egyetemen

„Lehet, hogy vissza nem térő (utolsó) lehetőség előtt állnak a most végző gimnazisták: ebben az évben még jelentkezhetnek a Nemzetközi tanulmányok BA szakra. Vagy másképp: újabb csapás érheti a kancellári rendszer sújtotta felsőoktatást.

Majtényi Balázs írása az Átlátszó blogon ⇒⇒⇒

thinking3

Mi lesz veled, értelmiség?

Az Oktatói Hálózat „Mi lesz veled, értelmiség?” című vitasorozata a magyar értelmiség, közelebbről egyes veszélyeztetett értelmiségi szakmák, egyetemi és akadémiai közösségek helyzetét tekinti át.

A Közgazdászvita videofelvétele:

A felvételt készítette Budavári Schönherz Stúdió http://bss.sch.bme.hu
A videóból kihagytunk a vitában részt vevők személyes konfliktusára utaló két részt.